Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Zgodnie z prawem pracy pracownik powinien wykorzystać swój urlop do końca roku kalendarzowego. Często jednak bywa tak, że tego nie robi lub nie pozwala mu na to pracodawca.

Niewykorzystany urlop przechodzi na następny rok jednak z wybraniem go pracownik nie może czekać wiecznie, a pracodawca jest zobowiązany do jego udzielenia. Jeśli tego nie zrobi to grozi mu mandat w wysokości co najmniej 1000 zł. Nieprzekraczalny termin, do którego pracownik musi znaleźć się na wolnym to 30 września. Jeśli tego nie uczyni to pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop, nawet jeśli ten nie wyraża na to zgody.

Nie ma także możliwości zamiany urlopu na ekwiwalent pieniężny w trakcie zatrudnienia. Pracownik nie może się też zrzec urlopu. Złotówki zobaczymy jedynie wtedy, gdy kończymy współpracę.

Państwowa Inspekcja Pracy z roku na rok odnotowuje coraz więcej naruszeń i nieprawidłowości związanych z urlopami wypoczynkowymi. W ubiegłym roku 1/5 kontroli wykazała naruszenie przepisów o wypłacie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.Pracodawcy nieprawidłowo tworzą też plany urlopowe i ustalają wymiar urlopu oraz zapominają, że raz w roku muszą wysłać pracownika na całe 2 tygodnie na wakacje :-).

Więcej informacji: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/zalegly-urlop-wypoczynkowy-do-kiedy-go-wykorzystac/cmzs8tr