Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Z badań IBM wynika, że z powodu rozwoju technologii i sztucznej inteligencji w ciągu trzech lat aż 120 mln pracowników będzie zmuszonych do przekwalifikowania.

Eksperci IBM mówią jasno: brak pracowników z wymaganym poziomem umiejętności stanowi według pracodawców największe zagrożenie dla ich biznesu. Popularnym rozwiązaniem są treningi nowo zatrudnionych lub obecnych pracowników, lecz w porównaniu do 2014 roku aktualnie czas potrzebny do przeprowadzenia szkolenia wydłużył się z 3 do ok. 36 dni, co niejednokrotnie jest zbyt czasochłonne i kosztowne dla pracodawcy.

Bolączką nie są jednak braki umiejętności technicznych, ale behawioralnych. Lukę kadrową dodatkowo pogłębia coraz powszechniejsze korzystanie z robotów i sztucznej inteligencji nie tylko w przemyśle, lecz również w innych sektorach gospodarki. Jednak oprócz zagrożeń pojawiają się nowe szanse zatrudnienia – wprowadzenie zrobotyzowanych operatorów czynności wykonywanych dotychczas przez człowieka stworzy stanowiska wymagające od ludzi dodatkowych umiejętności, nawet tych do tej pory niepremiowanych w procesie rekrutacji.

W związku z szybkimi przemianami zmianie ulegają wymagania wobec pracowników – choć do niedawna stawiano na kompetencje twarde poświadczone dokumentami, dziś równe, jeśli nie większe znaczenie mają umiejętności miękkie – zdolność pracy zespołowej, komunikatywność, kreatywność itp. W tym przypadku szkolenia mogą okazać się niewystarczające, a rozwiązaniem problemu niekompetencji kadry będzie przekwalifikowywanie dotychczasowych pracowników oraz zatrudnianie nowych zza granicy.