Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

W dniach od 13 do 24 listopada we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzone są Europejskie Dni Pracodawców. W tym czasie nasze urzędy pracy organizują różnorodne wydarzenia dedykowane pracodawcom.

Europejskie Dni Pracodawców mają na celu wsparcie współpracy pomiędzy podmiotami, będącymi pracodawcami, a publicznymi służbami zatrudnienia. Święto to ma niedługą tradycję (po raz pierwszy EDP odbyły się w kwietniu 2016 roku), jednak mamy nadzieję, że pozostanie z nami na lata!

Tegoroczna edycja EDP odbywa się pod hasłem „Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie talenty”. Ma ono podkreślać rolę, którą odgrywają publiczne służby zatrudnienia w procesie dostosowywania kwalifikacji kandydatów do potrzeb rynku pracy. EDP ma jednak na celu przede wszystkim wzmocnienie współpracy publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami.

W czasie EDP 2017 na terenie całej Polski zorganizowanych zostanie ok. 270 różnych wydarzeń dedykowanych pracodawcom. Są to m.in. targi i giełdy pracy, konferencje, seminaria, warsztaty, konsultacje. Ich organizatorami jest 15 wojewódzkich oraz ok. 150 powiatowych urzędów pracy.

W związku z podjętym tematem, EDP są również elementem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

Więcej informacji o EDP szukaj na epsz.zielonalinia.gov.pl oraz na stronach swojego wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy!