Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Informacje zebrane przez PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) pokazują, że coraz więcej firm decyduje się na elastyczny czas pracy.

Od sierpnia 2013 roku zgodnie z prawem polscy pracodawcy mogą uelastyczniać czas pracy swoich pracowników. Dzięki takiemu wyjściu można dopasowywać pracę do aktualnych zamówień, ale też do potrzeb pracowników.

Istnieją dwa rozwiązania:

  • wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy (wcześniej były to maksymalnie 4 miesiące),
  • wprowadzenie w przedsiębiorstwie ruchomego czasu pracy.

Dane PIP jasno wskazują, że do 15 grudnia ub. r. elastyczny czas pracy wprowadziło w swoich firmach już 2515 polskich przedsiębiorców.

Na elastyczny czas pracy najchętniej stawiają te największe firmy, zatrudniające od 50 do 249 osób. Najwięcej z tych przedsiębiorstw działa w branży  związanej z przetwórstwem przemysłowym. Ta forma organizacji czasu pracy najpopularniejsza jest w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie MRPiPS.