Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Blog

Przydatne informacje dla obecnych i przyszłych przedstawicieli medycznych, farmaceutycznych i handlowych.

Niedawno informowaliśmy Was w aktualnościach o nowych przepisach dot. pracowników tymczasowych oraz funkcjonowania agencji zatrudnienia. Dziś wyjaśniamy, jak działają tego typu podmioty oraz czym różnią się od firm outsourcingowych.


Praca tymczasowa – co to znaczy?

Jak już sama nazwa wskazuje, praca tymczasowa to forma zatrudnienia na pewien okres. Jednak jej istotą jest relacja pracownik-agencja pracy tymczasowej-pracodawca (który jest klientem agencji).

Agencja  pracy tymczasowej (czy też inaczej: agencja zatrudnienia) zatrudnia pracownika tymczasowego oraz udostępnia go swojemu klientowi w celu wykonywania pracy tymczasowej. Formalnym pracodawcą pracownika tymczasowego pozostaje jednak agencja zatrudnienia.

Zazwyczaj praca taka ma ściśle określony czas (kilka dni lub kilka miesięcy), ale może też być uwarunkowana ukończeniem konkretnego zadania.

Najczęściej pracownicy tymczasowi zatrudniani są w oparciu o umowę o pracę na czas określony, rzadziej umowę zlecenie czy umowę o dzieło.

Uwarunkowania prawne – czyli na jakich zasadach funkcjonują agencje zatrudnienia?

Agencja pracy tymczasowej funkcjonuje na podstawie dwóch dokumentów prawnych:

1.  Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
2.  Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Ponadto prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Agencja taka jest instytucją rynku pracy.

Czym różni się agencja pracy tymczasowej od firmy outsourcingującej pracowników?

Zgodnie z przepisami, o których mowa powyżej, a dokładniej z art. 6 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 99, poz. 1001):

„Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.”

Firmy oferujące outsourcing pracowników (jak Grupa NDG) nie znajdują się w takim rejestrze – dlatego też nie są agencją zatrudnienia.

Niemniej jednak pracodawca sam musi zorganizować pracę i przygotować do niej pracowników. Natomiast firmy outsourcingowe sprawują kierownictwo nad pracownikami, którzy wykonują pracę dla innych podmiotów.

W przypadku Grupy NDG dodatkowo istnieje zapis w umowach, który jasno wskazuje, że zleceniodawca o wszelkich zmianach w zadaniach  dla pracowników MUSI poinformować firmę outsourcingową. Dopiero z tego źródła pracownik uzyskuje dyspozycje i zobowiązania.

Firma outsourcingowa to nie agencja pracy tymczasowej!

W przeciwieństwie do agencji zatrudnienia, Grupa NDG podpisuje umowy ze swoimi innymi podmiotami, gwarantując pracownika odpowiedniego i gotowego do wykonywania konkretnych obowiązków. Jeżeli nawet wybrana osoba zrezygnuje lub zmieni zdanie, na jej miejsce firma outsourcingowa wysyła innego kandydata, który także spełnia kryteria firmy-klienta.

W gestii firmy outsourcingowej jest wyposażenie pracownika w sprzęt niezbędny do realizacji zadań, zajęcie się wszelkimi formalnościami związanymi z zatrudnieniem. Pracownik zatrudniany jest w oparciu o umowę o pracę na czas określony zgodnie z czasem trwania konkretnego projektu.

Specjaliści opracowują odpowiednie procesy rekrutacyjne, przygotowują pracownika do wykonywania obowiązków, zatrudniają go i dbają o formalności. Ponadto cały czas nad realizacją zadań czuwa kierownik projektu z ramienia Grupy NDG.

Zatrudnienie pracownika na określony czas lub przy tymczasowym projekcie przy pomocy Grupy NDG oznacza spokojną głowę i… pełniejszy portfel!