Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Barometr zawodów opublikował wyniki już trzeciej edycji badań nt. zapotrzebowania na pracowników w określonych grupach zawodów. Jakie prognozy eksperci stawiają dla polskiego rynku?

Zgodnie z wynikami badań Barometru zawodów wciąż wzrasta udział zawodów deficytowych – czyli tych, w których występuje niedobór pracowników. W dużym skrócie to wszystko oznacza, że polscy pracodawcy nadal będą borykać się z problemami ze znalezieniem odpowiednich pracowników!

Rekrutacyjne kłopoty czekają zwłaszcza branże budowlaną, transportowo-spedycyjną, gastronomiczną, przetwórczą oraz opiekę zdrowotną.

Równocześnie eksperci przewidują, że w tym roku zmniejszy się liczba zawodów nadwyżkowych (czyli tych, w których pracownicy nie potrafili znaleźć pracy w wyuczonym zawodzie).

Więcej danych i informacji na temat badania można znaleźć na stronie internetowej www.barometrzawodow.pl.

Badanie realizowano we wszystkich powiatach w kraju, na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.