Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba kobiet aktywnych zawodowo stale wzrasta.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z programem „Rodzina 500+” na bieżąco monitoruje sytuację kobiet na rodzimym rynku pracy. Pojawiające się zarzuty, że program działa na Polki dezaktywizująco, są obalane za pomocą twardych danych statystycznych.

Według danych BAEL spada liczba kobiet biernych zawodowo z powodów rodzinnych. W pierwszym kwartale 2017 roku liczba ta wynosiła 1,57 mln – natomiast w ostatnim kwartale 2016 roku było to o 30 tys. więcej. Spadek ten obejmuje różne grupy wiekowe Polek.

Ogólny współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym (15-64 lata) wzrósł w ciągu roku o 0,6 punktu procentowego – w pierwszym kwartale 2017 wyniósł 69,1%.

Minister Rafalska podkreśla, że jednocześnie systematycznie maleje również stopa bezrobocia i aktualnie mamy najniższy wskaźnik bezrobocia od pierwszej połowy 1991 roku (w lipcu 2017 roku stopa bezrobocia wyniosła 7,1%).

Więcej na ten temat czytaj na stronie MRPiPS.