Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Od kilkunastu już lat możemy obserwować rozwój technologii informatycznych w firmach i ich wpływ na rozwój i wzrost konkurencyjność firm. Należy jednak pamiętać, że wszystkie te rozwiązania, na przykład elastyczne formy pracy, nowoczesne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, analityce czy wykorzystywanie usług chmury mają przede wszystkim ułatwiać pracę ludziom i im służyć. Dlatego też tak ważne oprócz nowych technologii są efektywność i produktywność pracy, a także stopień zaangażowania pracowników, – które są coraz częściej poszukiwanymi i pożądanymi wartościami w firmie.

Jak cyfrowa transformacja wpływa na pracę, efektywność i zaangażowanie pracowników sprawdziła firma badawcza Economist Intelligence Unit, na zlecenie Citrix Systems. Przeprowadziła ona badanie przedstawicieli kadry zarządzającej w Polsce. Oto wyniki badania.

Ostatnie kilka lat to czas wielu zmian na styku biznesu i technologii. Już aż 54,8% ankietowanych przyznaje, że w ciągu ostatnich dwóch lat ich organizacje wdrożyły i zaczęły działać w oparciu o strategię cyfrowej transformacji. Pozostałe firmy albo właśnie zaczęły ją wdrażać, albo planują zrobić to w najbliższym czasie. Tylko 1,9% firmy nie planuje takich zmian w najbliższym czasie. Wielu ankietowanych dostrzega potrzebę stałego doskonalenia i wprowadzania usprawnień w korzystaniu z cyfrowych technologii dla pozostania konkurencyjną firmą i wyróżnienia się na rynku.

Świadomość tego jak ważne jest odpowiednie podejście do pracownika, jego motywacja, to czy jest zaangażowany i efektywny ma 100% ankietowanych, wszyscy oni mierzą wydajność swoich pracowników. 88% respondentów deklaruje również mierzenie zaangażowania swoich podwładnych.

Czynniki, wymieniane jako zalety biznesowe zwiększenia poziomu ogólnej satysfakcji z pracy pracowników to między innymi: poprawa zaangażowania pracowników oraz ich wydajności, wzrost rentowności firmy, poprawę innowacyjności/kreatywności, wzrost zadowolenia klientów a nawet poprawę postrzegania marki. Z kolei tym, co podnosi wspomnianą powyżej satysfakcję z pracy są takie kwestie jak: wynagrodzenie i odpowiednie warunki pracy, dostęp do technologii, związek pracowników z organizacją, właściwe zarządzanie, polityka elastycznej pracy, wysoka kultura organizacji i odpowiednio zaprojektowana przestrzeń pracy.

Zrównoważony rozwój firmy zapewni według badania współpraca działu IT z innymi działami – biznesowym czy HR. Wspólne działanie rożnych działów pozwala na zrozumienie wzajemnych potrzeb i opracowanie takich strategii działania, które przyniosą najlepsze efekty i będą zadowalające dla wszystkich pracowników, niezależnie od działu. Głównymi barierami we współpracy tych dwóch stron są: brak wzajemnego zrozumienia, brak czasu lub środków finansowych, brak wspólnych celów czy pierwszeństwo innych priorytetów. Warto jednak pochylić się nad przełamaniem tych barier i podjęciem współpracy, która przyniesie korzyść każdemu pracownikowi, a w perspektywie całemu przedsiębiorstwu.