Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Wczoraj, 6 czerwca 2017 roku, odbyło się posiedzenie Rady Ministrów. Podczas tego spotkania została przyjęta nowa propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podczas posiedzenia rząd zaproponował minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku w wysokości 2080 zł brutto. W porównaniu do aktualnego stanu na 2017 rok byłby to wzrost o 80 zł brutto, czyli 4%.

Wzrosnąć powinna więc również minimalna stawka godzinowa – w 2018 roku miałaby ona wynieść 13,50 zł brutto.

Propozycje te rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca, a negocjacje będą prowadzone w ciągu 30 dni od tego momentu.

Jeśli nie dojdzie do porozumienia, Rada Ministrów sama podejmie decyzję o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2018 rok do 15 września.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.