Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

ManpowerGroup po raz kolejny przeprowadziło badanie rynku pracowników, czyli Barometr Perspektyw Zatrudnienia. Zgodnie z zebranymi danymi możemy spodziewać się, że zatrudnienie wzrośnie o kolejne 11% już w I kwartale roku!

Według Barometru Perspektyw Zatrudnienia I kwartał 2018 roku oznacza dalszy wzrost poziomu zatrudnienia w Polsce. Wynik 11% to przedstawiona procentowo  różnica pomiędzy liczbą pracodawców deklarujących wzrost całkowitego zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach oraz tych, którzy przewidują jego spadek.

Najwięcej pracodawców przewidujących wzrost zatrudnienia znalazło się w regionie południowym (woj. śląskie i małopolskie) – tutaj Barometr wskazał aż 17%! Natomiast najmniej było ich w regionie wschodnim (woj. podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie), gdzie wskaźnik osiągnął poziom 7%.

Prognozy przedstawione przez ManpowerGroup stawiają Polskę (wraz Turcją, Izraelem i Kanadą) na 12 miejscu spośród 41 państw wziętych pod uwagę w badaniu.


Więcej informacji znajdziesz na stronach MRPiPS oraz ManpowerGroup.