Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Drobne paczki dla pracowników i ich rodzin to w Polsce tradycja. Jednak i w tą tradycję zaplątane są organy państwowe, które bacznie śledzą Mikołajów i przypominają im o ich obowiązkach i panujących zasadach.

Prezenty są traktowane jako wynagrodzenie, dlatego ich wartość powinna być doliczona przez pracodawcę do podstawy opodatkowania i powiększyć należny podatek i podstawę do obliczenia wysokości składek ZUS. Wyjątek stanowią prezenty, które będą wykorzystywane przez pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych (długopisy, kalendarze, notatesy), mają wymiar symboliczny (kwiaty, dyplomy, medale) lub są sfinansowane ze środków ZFŚS i mieszczą się w ramach limitów zwolnienia podatkowego.

Z drugiej strony prezenty sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy mogą być kosztem uzyskania przychodu.