Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Do 2040 r. płaca realna w Polsce zwiększy się o ponad 140 % – tak wynika z raport dot. przyszłości płac na świecie opublikowanego przez PwC.

Przebadano 21 państw, między innymi także Polskę, która pod względem dynamiki wzrostu pensji w raporcie znalazła się na 5. pozycji.
Jak zauważają autorzy badania, powiększająca się luka na rynku pracy w Polsce wywiera ogromną presję na wzrost wynagrodzeń w wielu branżach.

Kraje, które osiągnęły lepszy wynik od Polski, to:

  • Indie (wzrost o 222 %),
  • Malezja (184 %),
  • Indonezja (176 %),
  • Chiny (145 %).

Kraje, które osiągnęły gorszy wynik od Polski, to:

  • Niemcy (41 %)
  • Wielka Brytania (29 %),
  • Stany Zjednoczone (22 %),
  • Francja (21 %).

W 2040 r. średnie miesięczne wynagrodzenie w naszym kraju zbliży się do 3 tys. dol. jednak będzie niższe niż w dojrzałych gospodarkach. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii osiągnie poziom prawie 4 tys. dol., a w Korei Południowej prawie 5,5 tys. dol.