Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Blog

Przydatne informacje dla obecnych i przyszłych przedstawicieli medycznych, farmaceutycznych i handlowych.

Kompetencje miękkie i twarde to w kontekście rekrutacji często używane określenia. Co dokładnie oznaczają? Czy można je rozwijać i które z nich są wartościowe w zawodzie przedstawiciela medycznego, handlowego i farmaceutycznego?

W trakcie rekrutacji pracodawca sprawdza poszczególne cechy kandydata. Niektórzy zważają jedynie na cechy osobowości, wyróżniające kandydata spośród pozostałych, inni zaś biorą pod uwagę doświadczenie i zdobytą w trakcie pracy wiedzę. Kompetencje miękkie i twarde, jakimi możemy się pochwalić mają więc ogromne znaczenie. Czym jednak różnią się między sobą?

Kompetencje miękkie

Dotyczą one cech psychofizycznych kandydata oraz jego umiejętności społecznych, takich jak m.in: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem czy odporność na stres. Określają zachowanie człowieka oraz warunkują postawy, jakie przyjmuje w różnych sytuacjach. Są bardzo ważne dla każdego pracodawcy, ponieważ decydują o tym, jak pracownik sobą zarządza, motywuje się do pracy oraz działa z innymi.

W pracy przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego stają się więc szczególnie ważne. Przedstawiciele są bowiem osobami, które same są odpowiedzialne za organizację swojego czasu pracy oraz codziennie kontaktują się z ludźmi o różnych charakterach.

Kompetencje miękkie, jakimi powinien się wykazywać przedstawiciel handlowy, to przede wszystkim: łatwość nawiązywania kontaktów, skuteczna organizacja pracy, otwartość, zaangażowanie, charyzma i perswazyjność oraz samodzielność. Dzięki nim liczne podróże, częste spotkania z ludźmi o na prawdę różnym usposobieniu lub praca pod presją czasu nie będą przeszkadzać na drodze do realizacji celu.

Kompetencje twarde

Są one konkretnymi umiejętnościami, które niezbędne są do wykonywania danej pracy i łatwo je sprawdzić. To wszelkiego rodzaju kursy, szkolenia, szkoły oraz doświadczenie zawodowe, dzięki którym kandydat posiada na dany temat szeroką wiedzę lub umie wykonywać konkretne obowiązki (np. prawo jazdy, uprawnienia do pracy na wysokości, kurs fotograficzny).

Kompetencje twarde można potwierdzić wszelkimi dyplomami, certyfikatami oraz świadectwami. Wykażemy się nimi również w trakcie wykonywania zadań rekrutacyjnych podczas selekcji kandydatów.

Kompetencje twarde, którymi powinien się cechować przedstawiciel handlowy to przede wszystkim: posiadanie aktualnego prawa jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera oraz znajomość języków obcych. Liczne podróże służbowe najczęściej odbywają się samochodem, który pozostaje do dyspozycji przedstawiciela. Wykonywanie obowiązków bez prawa jazdy byłoby więc wręcz niemożliwe. Choć praca przedstawiciela nie jest pracą biurową, znajomość obsługi komputera oraz urządzeń mobilnych to podstawa. Dzięki nim pracownik może na bieżąco kontaktować się z klientami oraz raportować wyniki swoich działań.

Doskonała znajomość języka obcego nie jest jednak niezbędna do pracy w charakterze przedstawiciela, ale przynajmniej jeden język obcy warto dobrze znać. Firmy zatrudniające przedstawicieli handlowych bardzo często działają na rynkach międzynarodowych. Kontakt z zagranicznymi kolegami z branży lub udział w szkoleniach prowadzonych w języku obcym będzie znacznie utrudniony bez znajomości języka.

Nieco trudniejsze zadanie mają natomiast przedstawiciele medyczni i farmaceutyczni. Oprócz wszystkich wymienionych powyżej kompetencji twardych muszą posiadać także specjalistyczną wiedzę. Ukończone studia medyczne lub paramedyczne to na tym stanowisku konieczność. Przedstawiciel musi bowiem znać specyfikę sprzedawanego produktu, a także stać się źródłem najnowszych informacji o jego działaniu oraz wynikach badań dla swoich klientów.

Posiadane kompetencje, zarówno miękkie, jak i twarde, można rozwijać. Na licznych kursach i szkoleniach, które bardzo często oferowane są przedstawicielom przez pracodawców, nie zbudujemy całkowicie nowych umiejętności miękkich, ale udoskonalimy te, które już posiadamy. Możemy jednak nabyć nowe umiejętności twarde, które pozwolą na lepszą efektywność w pracy.

Regularny coaching twardych i miękkich umiejętności zawodowych, a także korekta funkcjonowania i realizacji celów pozwalają na stałe doskonalenie się w zawodzie przedstawiciela i osiąganie coraz lepszych wyników w pracy.