Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Wakacje w toku. Zaplanowałeś swój urlop i nie wiesz, ile dni wolnych pozostanie Ci do końca roku? A może dopiero chcesz wykupić wycieczkę i chciałbyś wiedzieć na jak długo możesz wyjechać? Sprawdź, ile dni urlopu wypoczynkowego Ci przysługuje.

Kodeks pracy jasno reguluje, iż pracownikowi przysługuje:

 • 20 dni urlopu wypoczynkowego, jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni urlopu wypoczynkowego, jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Sformułowanie „zatrudniony” oznacza jednak cały staż pracy danej osoby. Zaliczają się do niego nie tylko zatrudnienie u aktualnego pracodawcy, ale także okresy poprzedniego zatrudnienia.

Do stażu pracy włączają się także lata nauki. Za ukończenie poszczególnych szkół dodajemy:

 • Zasadnicza (lub równorzędna) szkoła zawodowa – czas trwania nauki przewidziany programem, jednak nie więcej niż 3 lata,
 • Średnia szkoła zawodowa – czas trwania nauki przewidziany programem, jednak nie więcej niż 5 lat,
 • Średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (lub równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • Średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata,
 • Szkoła policealna – 6 lat,
 • Szkoła wyższa – 8 lat.

Dodatkowo do stażu pracy wliczają się:

 • Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • Odbytą czynną oraz zawodową służbę wojskową,
 • Pełnienie służby w charakterze policjanta lub funkcjonariusza,
 • Prowadzenie gospodarstwa rolnego (lub wykonywanie pracy w gospodarstwie współmałżonka),
 • Przypadający przed 1 stycznia 1983 r. okres pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rodziców lub teściów, poprzedzający objęcie tego gospodarstwa,
 • Urlop bezpłatny (w tym: szkoleniowy udzielony pracownikowi, którzy bez skierowania pracodawcy podnosi kwalifikacje zawodowe oraz udzielony na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy),
 • Zatrudnienie u pracodawców zagranicznych,
 • Wykonywanie pracy nakładczej,
 • Okres, za który pracownik otrzymał odszkodowanie z tytułu skrócenia mu okresu wypowiedzenia umowy o pracę (oraz w przypadku przyznania wynagrodzenia w związku z orzeczeniem sądu przywracającym pracownika do pracy albo odszkodowanie z powodu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę).

Dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje osobom niepełnosprawnym, kombatantom, inwalidom wojennym, nauczycielom, pracownikom socjalnym, sędziom i prokuratorom.

Istnieją także urlop proporcjonalny i uzupełniający.

Urlop proporcjonalny przysługuje pracownikowi, który nie przepracowuje wszystkich miesięcy  w danym roku u jednego pracodawcy. Wtedy przysługuje mu ilość dni proporcjonalna do liczby miesięcy przepracowanych u danego pracodawcy.

Natomiast urlop uzupełniający występuje jedynie w przypadku, gdy pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy na dany rok kalendarzowy, a uzyskał prawo do urlopu w wyższym wymiarze (tj. nadszedł moment, w którym jego staż pracy wyniósł 10 lat, a jego wymiar urlopu wzrósł z 20 na 26 dni).  Wtedy pracownik otrzymuje dodatkowego dni urlopu wypoczynkowego.