Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

To wszystko zależy. Najważniejsze aby w komunikacji zachować równowagę i oba kanały komunikacji: ustny i pisemny stosować zamiennie.

Beata Kozyra, w swojej książce „Komunikacja bez barier. Jak rozumieć i być rozumianym?” przedstawia wady i zalety obu sposobów komunikowania się.

Do zalet komunikacji ustnej zaliczamy większą możliwość pokazywania emocji i jej nieformalny charakter, a także szybki feedback. Wadą takiego sposoby komunikowania się może być m.in. zbyt krótki czas do namysłu nad odpowiedzią.

Z kolei komunikacja pisemna, stosowana częściej w formalnych kontaktach, daje nam czas na odebranie wiadomości, przygotowanie odpowiedzi, sprawdzenie informacji. Stanowi także dowód i potwierdzenie naszych działań. Zajmuje jednak więcej czasu niż komunikacja ustna. Jest też pozbawiona emocji co może powodować niewłaściwe interpretowanie naszych intencji.

Oto kilka podpowiedzi, z którego sposobu komunikacji skorzystać:

  • Jeśli komunikujemy się z większą grupą osób to informacja powinna być wysłana e-mailem.
  • Spotkanie z klientem powinno zostać zebrane w punktach w podsumowaniu i przesłane mailem na dowód ustaleń.
  • Wszelka komunikacja z klientem powinna mieć potwierdzenie na mailu.
  • Zwalniać należy z klasą także warto w takich sytuacjach przeprowadzić z pracownikiem rozmowę i przekazać wypowiedzenie w formie pisemnej.
  • Jeśli w zespole pojawiają się konflikty warto je rozwiązywać ustnie. To oczyszcza atmosferę.