Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

W Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zapadły decyzje o przyjęciu dwóch projektów: Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Co dokładnie miałoby się zmienić?

14 marca odbyła się konferencja prasowa, podczas której Marcin Zieleniecki (wiceminister resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, a równocześnie przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy) poinformował, że po półtora roku komisja ta zakończyła intensywne prace nad projektami Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Wiceminister zwrócił również uwagę na fakt, że aktualny Kodeks pracy znacząco odstaje od dzisiejszych realiów, ma ponad 40 lat i było wprowadzane bardzo wiele jego nowelizacji.

Projekt został przyjęty przez komisję większością głosów. 10 osób głosowało za, 3 były przeciw, a jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Przeciw propozycjom głosowali eksperci NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Pracodawców RP.

Przyjęte projekty nie są jednak gotowymi projektami ustaw. Teraz będą one przedmiotem dyskusji przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie Rady Dialogu Społecznego.

Jakie zmiany ma wprowadzać nowy Kodeks pracy?

  • Urlopy

Dziś pracownikom o stażu pracy mniejszym niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych, natomiast osobom ze stażem powyżej 10 lat – 26 dni. Zgodnie z postulatami Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy ilość dni urlopowych powinna być wyrównana dla wszystkich do 26 dni.

  • Umowy o pracę i samozatrudnienie

Podstawą zatrudnienia ma być umowa o pracę lub samozatrudnienie, przy czym drugie rozwiązanie pozostaje zarezerwowane dla specjalistów. Komisja zaproponowała również kilka nowych rodzajów umów o pracę: umowę o pracę sezonową, umowę o pracę dorywczą, umowę o pracę tzw. nieetatową. Natomiast na podstawie umowy zlecenia nadal będzie można zarabiać, ale maksymalny wymiar takiej pracy ma wynosić 32 godziny miesięcznie.