Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Czy kobiety potrzebują dodatkowych przywilejów w pracy? Czy niższy wiek emerytalny i dłuższy urlop rodzicielski to wyraz dyskryminacji? Różne spojrzenia na sytuację kobiet na polskim rynku pracy przynoszą teksty składające się na niedawno opublikowaną, kolejną odsłonę projektu „Spięcie”.

„Spięcie” to wspólny projekt kilku redakcji należących do Klubu Jagiellońskiego, Kontaktu, Krytyki Politycznej, Kultury Liberalnej i Nowej Konfederacji. Publicyści współpracujący z każdym z nich co kilka tygodni publikują artykuły na uzgodniony temat, udostępniając je wszystkie w swoich serwisach. Chodzi o to, żeby czytelnicy danego medium mieli okazję spojrzeć na daną sprawę z innej perspektywy niż ta, do której są przyzwyczajeni. Najnowsze „Spięcie” dotyczy sytuacji kobiet na polskim rynku pracy.

O czym piszą autorzy?

Anna Dobrowolska z magazynu „Kontakt” pisze o płynących z aktywności kobiet na rynku pracy korzyściach takich jak wykorzystanie potencjału kreatywnego kobiet, kwestiach niezależności ekonomicznej czy bezpieczeństwa emerytalnego.

Joanna Derlikiewicz z Kultury Liberalnej przedstawia formy wspierania aktywności kobiety na rynku pracy jak np. pomoc kobietom w opiece nad dziećmi czy walka z dyskryminacją pracy (tu wspomina przyjętą ostatnio przez Unię Europejską dyrektywę o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców).

Natalia Kołodyńska-Magdziarz z Nowej Konfederacji wyjaśnia, że kobietom nie są potrzebne przywileje w pracy, a równe traktowanie pracowników. Wspomina o krzywdzącym wpływie niższego wieku emerytalnego na zarobki i świadczenia, o tym jak korzystne są elastyczne godziny pracy dla pracujących matek, a także postuluje zmianę mentalności, ponieważ według danych kobiety aż o 85% rzadziej wnioskują o awans lub podwyżkę.

Kamil Fejfer z Krytyki Politycznej krytykuje politykę nierówności urlopów macierzyńskich, których wynikiem jest dyskryminacja kobiet w pracy pomimo ich większej wydajności.

Karolina Olejak z Klubu Jagiellońskiego m.in. przywołuje wyniki analizy struktury zatrudnienia na stanowiskach menadżersko-kierowniczych gdzie ponad 30% zatrudnionych osób stanowią kobiety, choć prezesami zarządów jest ich niespełna 10%.

Ze wszystkimi tekstami można zapoznać się m.in.: TUTAJ