Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

…na szczęście szkolenie to dotyczy tylko zdobywania dodatkowej wiedzy, a nie uprawnień do zawodu. Lekarze i pielęgniarki poprzez platformę e-learningową mogą zapoznać się bliżej z tematem Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym m.in.  diagnostyki i leczenia tego schorzenia.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie uruchomił platformę e-learningową dla lekarzy i pielęgniarek z całej Polski. Dzięki takiej formie wiedza jest dostępna dla każdego z nich o każdej porze.

Na platformie na lekarzy i pielęgniarki czekają nie tylko materiały edukacyjne, ale też test zaliczeniowy oraz ankieta ewaluacyjna – a wszystko po to, aby mogli poszerzać wiedzę na temat Zespołu Stopy Cukrzycowej. Wszystkie materiały uzyskały akceptację Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, konsultanta krajowego z diabetologii, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawicieli konsultantów krajowych w zakresie chirurgii, chirurgii naczyniowej oraz angiologii.

Aby skorzystać z dostępnych materiałów, lekarze i pielęgniarki muszą wejść na stronę https://szkolenia.su.krakow.pl/Zaloguj oraz zalogować się za pomocą numeru prawa wykonywania zawodu.

Szkolenie realizowane jest w ramach Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018, a finansowane jest ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Korzystanie z platformy możliwe będzie do dnia 31 grudnia 2018 roku.