Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Luka płacowa to zjawisko występujące na całym świecie. Polega na tym, że za tę samą (lub porównywalną) wykonaną pracę kobiety otrzymują mniejsze wynagrodzenie niż mężczyźni. Jak wygląda problem luki płacowej w Polsce?

W zależności od obliczeń i sposobu zbierania danych luka płacowa w Polsce wynosi od 7 do 18,5%. W najświeższym komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) na ten temat możemy przeczytać, że średnio kobiety w naszym kraju zarabiają o ok. 700 zł mniej niż mężczyźni.

Zgodnie z metodologią badań Eurostatu GUS prognozuje, że luka płacowa za 2016 rok wyniesie 7,2%. Według danych Eurostatu jest to jedna z najniższych wartości luk płacowych w krajach Unii Europejskiej – średnia wynosi bowiem 16,7%.

Wiele podmiotów samodzielnie na bieżąco monitoruje i gromadzi dane na temat luk płacowych,  w odniesieniu do poszczególnych grup pracowników. Warto zauważyć, że luka płacowa wzrasta wraz ze stanowiskiem – im jest ono wyższe, tym większe różnice można odnotować pomiędzy wypłatami kobiet i mężczyzn. Niestety, często w trakcie obliczeń uwzględnia się jedynie płeć pracowników, pomijając tak istotne dane, jak np. wykształcenie czy staż pracy.

MRPiPS chcąc wesprzeć te podmioty w zbieraniu kompleksowych informacji, stworzył specjalną aplikację „Równość płac”. Pozwala ona na porównywanie płac pracowników z uwzględnieniem różnych zmiennych, m.in. płci, wieku, wykształcenia, stanowiska, wymiaru czasu oraz stażu pracy. Dzięki temu pracodawcy jeszcze dokładniej będą potrafili określić, czy wykonywana praca ma tę samą wartość – a tym samym czy nie powstaje luka płacowa.

Gwarancja równej płacy za tę samą pracę jest obowiązkiem prawnym każdego pracodawcy. Dzięki nowej aplikacji MRPiPS wywiązanie się z zobowiązań będzie dużo łatwiejsze.

Aplikację można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej resortu.