Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Osoby, które u jednego pracodawcy są zatrudnione co najmniej 33 miesiące na umowie na czas określony, przechodzą od wczoraj na umowy na czas nieokreślony.

Maksymalnie po trzech latach (licząc z umową próbną) umowy terminowe będą zmieniane z mocy prawa na zawarte na czas nieokreślony. Nowelizacja ustabilizuje zatrudnienie osób, które pracowały przez ostatnie miesiące na podstawie umów terminowych. Pracownik, który będzie chciał podpisać umowę na czas określony, bez problemu będzie mógł ją podpisać.

Wyjątkami mogą być umowy okresowe w przypadku m.in.:

  • zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności,
  • wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • wykonywania pracy przez okres kadencji.