Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Zmienią się zasady wyliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia. Nie będzie już wliczany dodatek za staż pracy do pensji. Nowe prawo ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku. Nowe przepisy zakładają rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości minimalnej pensji.

Zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Minister Borys – Szopa dodaje, że zmiana tych przepisów ma sprawić, aby minimalne wynagrodzenie za pracę było bardziej sprawiedliwe i adekwatne do wykonywanej pracy. Dzięki zmianom nowela wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. O potrzebie zmian w tym zakresie mówili przedstawiciele związków zawodowych i parlamentarzyści. Chodzi o to, że pracownicy nawet z długim stażem dostają niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego – niższe niż np. absolwenci rozpoczynający pracę czy osoby z małym doświadczeniem. Dzięki nowym przepisom pensja dla pracowników z długim stażem i większym doświadczeniem byłaby bardziej sprawiedliwa.

Zdaniem strony pracodawców i strony pracowników Rady Dialogu Społecznego wyłączenie dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę przyczyni się m.in. do zwiększenia motywacji pracowników i ich przywiązania do miejsca pracy, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji na rynku pracy.

W 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 złotych. Rząd proponuje, żeby w 2020 roku minimalna pensja wzrosła o 200 złotych, do poziomu 2450 złotych. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ok. 1,5 mln Polaków zarabia według stawek minimalnego wynagrodzenia.