Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Zgodnie z raportem Narodowego Banku Polskiego w polskie gospodarce pracuje ponad milion emigrantów. Polski rynek pracy jest coraz bardziej otwarty i chłonny, gotowy na przyjęcie cudzoziemców.   

Obywatel innego kraju może dostać zezwolenie na pracę w Polsce tylko wówczas, gdy dysponuje wizą lub zezwoleniem na pobyt czasowy. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców na początku 2019 r. około 370 tys. osób otrzymało zezwolenie na pobyt w Polsce. Najatrakcyjniejszymi, ze względu na możliwość zatrudnienia okazały się województwa: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie i wielkopolskie.

Od kilku lat przybywa zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. W ciągu roku ich liczba zwiększyła się o blisko 40%. W 2019 r. zezwolenia na pracę w Polsce otrzymało o blisko 93 tys. więcej osób niż w 2017 r. i o blisko 260 tys. więcej niż w 2015 r.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców znajdujących zatrudnienie w Polsce są przybysze zza wschodniej granicy, Ukraińcy i Białorusini. Z sondażu przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia wynika, że migranci są bardzo zadowoleni z poziomu życia i dostępności usług w naszym kraju. Wbrew krążącym stereotypom, pozytywnie wypowiadają się na temat życzliwości Polaków, dostrzega ją ponad połowa badanych.

W badaniu wzięło udział około 400 Ukraińców mieszkających w naszych kraju od co najmniej kilku miesięcy. Większość z nich chciałaby tu zostać na dłużej, oczekują jednak wyższych zarobków, na poziomie od 15 do 20 złotych netto za godzinę. Ponadto 39 % pracujących w Polsce obywateli Ukrainy planuje sprowadzenie do Polski swojej rodziny.