Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

„Wiem, że powrót do Polski po latach emigracji może być trudny. Mam jednak nadzieję, że dostrzegają Państwo, że nie jest to już ten sam kraj, z którego wyjeżdżaliście. Jeśli jeszcze mają Państwo jakieś wątpliwości, dziś je rozwiejemy” – powiedziała szefowa MPiT na Targach Pracy zorganizowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Londynie.

12 maja odbyły się Targi Pracy, na których Polakom mieszkającym na wyspach zaprezentowało się ponad 30 przedsiębiorstw i instytucji publicznych, które przedstawiły im wiele konkretnych ofert pracy w firmach prywatnych i Spółkach Skarbu Państwa oraz w administracji publicznej. Targi miały również na celu zaprezentowanie polskim mieszkańcom Wielkiej Brytanii zmian, jakie zaszły w naszej krajowej gospodarce w ciągu ostatnich kilku lat, dlatego wzięli w nich udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucji rządowych. Prowadzone były także warsztaty pt. „Szeroka oferta programowa rządu dla Polaków powracających z emigracji – aspekt socjalny, asymilacyjny, edukacyjny”.

Część Polaków zaaklimatyzowała się za granicą na stałe, jednak spora grupa rozważa powrót do kraju, często jednak powstrzymuje ją obawa przed trudnościami ze znalezieniem pracy po powrocie. Jednak wiele z tych osób nie zdaje sobie sprawy z pozytywnych zmian, jakie zachodzą na Polskim rynku pracy. Argumenty przemawiające za powrotem to między innymi to, że względem 2004 roku poziom PKB w Polsce wzrósł z połowy względem średniej unijnej do ponad 70%. Przyspieszyły również inwestycje w polskiej gospodarce oraz nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, a także nakłady na badania i rozwój. W tym roku Polska zajęła drugie miejsce w najnowszym rankingu „CEOWORLD Magazine”, prezentującym 50 krajów najlepszych do inwestowanie i prowadzenia biznesu, cały czas również poprawiają się warunki życia przez liczne programy prorodzinne i wzrost średnich wynagrodzeń.

Polska na tle inny państw europejskich bardzo szybko rozwija się gospodarczo, co może zachęcić Polaków zza granicy do powrotu na rodzinne tereny i rozpoczęcie kariery zawodowej w kraju, stąd też tak istotne w skutkach mogą się okazać minione Targi Pracy.