Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Polski rynek pracy jest obecnie bardzo zróżnicowany pod względem wieku pracowników. Obok siebie pracują zarówno osoby z pokolenia Millenialsów i Pokolenia Z, jak i Pokolenie X oraz Baby Boomersi.

Młodsze pokolenia odznaczają się innym zestawem cech i charakterystyką niż ich starsi koledzy z pracy – są oni przebojowi, otwarci na nowości, zmiany i często bardziej skłonni do wyjazdów służbowych i projektowych, natomiast osoby w przedziale wiekowym 55+ są bardziej doświadczone, przystosowane do trudnych warunków pracy, przez co często lepiej zorganizowane, zarządzające swoim czasem i dobrze odnajdujące się w sytuacjach konfliktowych. Osoby te częściej wykazują też większą lojalność wobec pracodawców, ponieważ bardziej zależy im na stabilizacji niż na ciągłym poszukiwaniu nowych wyzwań.

Pracodawcy mają przed sobą trudne wyzwanie, jakim jest pogodzenie interesów różnych grup, tak aby wykorzystać w pełni potencjał każdego pracownika – jak twierdzi Jolanta Samul-Kowalska, Manager Director w Morgan Philips Group Polska, wypowiadając się na ten temat – Jeśli rynek nie dostosuje się do dużej grupy pracowników 55+, będzie to oznaczało poważne straty dla polskiej gospodarki. Podniesienie poziomu udziału takich osób w rynku pracy może przynieść długoterminowe korzyści, jak wzrost PKB, tak jak wygląda to obecnie w innych krajach europejskich takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy Szwecja.

Pracodawcy nie zamykają się na pracowników 55+, choć istotną kwestią jest przydzielenie tym osobom odpowiednich zadań i obowiązków odpowiadającym ich kompetencjom. Starsze pokolenie pracowników może być dla Millenialsów i Pokolenia Z bogatym źródłem wiedzy i doświadczenia, dzięki ich nabytej już merytorycznej wiedzy i umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji, dlatego tak ważne jest aby rynek pracy był otwarty na każdą grupę wiekową szukających pracy.