Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

W okresie wakacyjnym nie wszyscy przebywają na urlopie – a już na pewno nie przez całe wakacje. Dokucza Ci upał w Twoim miejscu pracy? Sprawdź, co zgodnie z prawem powinien zapewnić Ci pracodawca!

Art. 232 Kodeksu Pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikom w warunkach szczególnie uciążliwych (a za takie można uznać upały!) nieodpłatnych posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60 poz. 279) określa natomiast szczegółowo, że napoje należą się pracownikom zatrudnionym:

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC,
  • w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25o C,
  • przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28o

Przepisy prawa nie regulują, jak długo musi utrzymywać się dana temperatura, ani na jakiej wysokości pomieszczenia powinna być mierzona. Nie regulują również, jakie napoje należą się pracownikom – dobra praktyka wskazuje jednak, że w okresie letnim pracodawcy zapewniają głównie napoje orzeźwiające (woda mineralna, soki).

Napoje powinny być wydawane pracownikom zawsze, gdy w miejscu pracy panują warunki uzasadniające ich otrzymanie! Powinny więc być dostępne przez całą zmianę roboczą, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników. Napoje wydawane są bezpłatnie, pracownikom nie należy się żaden ekwiwalent.