Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Z raportu Bigramu wynika, że 3 na 4 menadżerów i specjalistów ds. HR postrzega rekrutację młodych ludzi jako wyzwanie. Nowe pokolenie na rynku pracy wymaga dostosowania się do jego preferencji już podczas poszukiwań – najlepiej dotrzeć tam, gdzie młode talenty występują, czyli w social mediach.

W czerwcu tego roku Bigram przeprowadził badanie wśród 110 dyrektorów departamentów, członków zarządów i prezesów największych polskich oraz zagranicznych firm. Tylko 12% z nich nie uznało rekrutacji młodych talentów za problem. Pomimo tego nikt z głosujących nie zaznaczył, że firma, w której pracuje, nie podejmuje żadnych działań w celu zatrudniania studentów.
Poszukując pracowników, 22% publikuje ogłoszenia na portalach z ofertami pracy (np. Pracuj.pl), a 17% wystawia się na targach skierowanych do młodych. 14% współpracuje z organizacjami studenckimi, a niemal tyle samo (13%) prowadzi dodatkowe zajęcia na uczelniach wyższych i szkolenia podczas studenckich konferencji (12%). Niewiele, bo 6% ankietowanych zadeklarowało, że prowadzi inne, niewymienione wyżej działania.

A w jaki sposob przebiega sposób rekrutacji? Ponad 1/3 zapytanych organizuje tradycyjne spotkania rekrutacyjne, 19% zbiera informacje telefonicznie, 17% przygotowuje testy analityczne i case study, 13% podejmuje wysiłek przeprowadzenia wielowymiarowego procesu oceny kompetencji i jedynie 2% w ogóle nie zatrudnia osób nowych na rynku pracy – Assesment center, testy analityczne czy case study – dzięki tym metodom organizacja może dowiedzieć się o kandydacie czegoś więcej, sprawdzić, czy dana osoba ma potencjał liderski. To bardzo cenione kompetencje, ważne dla firm, stąd coraz większe zainteresowanie takimi metodami rekrutacyjnymi – zauważa Dyrektor Działu Rozwoju i Ocen Bigramu Anna Zachariasz-Łobodzińska.

Sonia Zakrzewska, Employer Branding Team Manager dodaje: – Przede wszystkim młode talenty powinniśmy rekrutować tam, gdzie one występują, czyli na przykład docierać do nich poprzez social media.

Pojawienie się najmłodszego z czterech pokoleń obecnych na rynku wymaga zmian, bo jedynie 16% respondentów przyznało się do prowadzenia profilu rekrutacyjnego w mediach społecznościowych.