Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie projektu pt.: „Wzornictwo – szansą na innowacyjny rozwój przedsiębiorstwa NDG Medical Spółka z o.o.”, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, NDG Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Limbowa 1, 10-683 Olsztyn informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez firmę:
Synergia Spółka z o.o.
Al. Wincentego Witosa 16
20-315 Lublin

Informacja o wyborze wykonawcy