Przebieg rekrutacjiPrzez 18 lat swojej działalności NDG Medical wypracowało niezawodną procedurę selekcji kandydatów. Aby zostać naszym współpracownikiem należy przejść następujące etapy rekrutacji:

Selekcja dokumentów
W pierwszym etapie prowadzimy selekcję nadesłanych dokumentów pod kątem wymagań określonych przez naszego Klienta. Zwracamy specjalną uwagę na wykształcenie, doświadczenie zawodowe i opisane umiejętności. Ważny jest dla nas także sposób motywowania decyzji o chęci podjęcia pracy na stanowisku przedstawiciela medycznego.

Rekrutacja grupowa
Drugim etapem jest autorski model rekrutacji - MSF Funnel, czyli przystosowana do potrzeb NDG Medical odmiana rekrutacji grupowej. Ośmioosobowa grupa kandydatów wykonuje różne ćwiczenia. Dzięki temu oceniamy umiejętności, zachowania i poznajemy osobowość kandydatów. Same ćwiczenia to seria interesujących zadań prowadzonych pod okiem profesjonalnie przygotowanych specjalistów ds. rekrutacji.

Rozmowa kwalifikacyjna

Kolejna jest rozmowa kwalifikacyjna, która często odbywa się w towarzystwie Kierownika Regionalnego firmy, dla której poszukujemy pracowników. Ten etap ma na celu weryfikację informacji zawartych w aplikacji kandydata. Chcemy też poznać jego plany zawodowe, oczekiwania i wyobrażenia o pracy.

Spotkanie z firmą farmaceutyczną
Ostatnim etapem jest spotkanie z firmą farmaceutyczną. Może to być rozmowa z osobą reprezentującą Dział Personalny albo z Managerem Działu, w którym kandydat chciałby pracować. Pozytywne przejście tego etapu oznacza otrzymanie oferty współpracy z NDG Medical Sp. z o.o.