Przebieg rekrutacji


logo.png

Przez ponad 10 lat swojej działalności NDG medical sales force wypracowało niezawodną procedurę selekcji kandydatów. Aby zostać naszym współpracownikiem należy przejść następujące etapy rekrutacji:


Selekcja dokumentów
Najpierw przeprowadzamy selekcję nadesłanych dokumentów pod kątem wymagań określonych przez naszego Klienta. Zwracamy specjalną uwagę na wykształcenie, doświadczenie zawodowe i opisane umiejętności. Ważny dla nas będzie też sposób umotywowania decyzji o chęci podjęcia pracy na stanowisku Przedstawiciela Medycznego.


Rekrutacja grupowa
Drugim etapem jest MSF Funnel, czyli przystosowana do potrzeb NDG medical sales force odmiana rekrutacji grupowej. Kandydaci w liczbie ok. 8 osób zapraszani są na spotkanie, w trakcie którego wykonują różne ćwiczenia. Dzięki temu oceniamy umiejętności, zachowania i poznajemy osobowość kandydatów. Same ćwiczenia to seria interesujących zadań prowadzonych pod okiem profesjonalnie przygotowanych Specjalistów ds. Rekrutacji.kostki.jpg


Rozmowa kwalifikacyjna

Kolejna jest rozmowa kwalifikacyjna, która często odbywa się w towarzystwie Kierownika Regionalnego firmy, dla której poszukujemy pracowników. Ten etap ma na celu weryfikację informacji zawartych w aplikacji kandydata. Chcemy też poznać jego plany zawodowe, oczekiwania i wyobrażenia o pracy.


Spotkanie z firmą farmaceutyczną
Ostatnim etapem jest spotkanie z firmą farmaceutyczną. Może to być rozmowa z osobą reprezentującą Dział Personalny albo z Managerem Działu, w którym kandydat chciałby pracować. Pozytywne przejście tego etapu oznacza otrzymanie oferty współpracy z NDG medical sales force.