Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Rok 2016 upłynął pod znakiem wielu zmian w prawie pracy. W dalszym ciągu jednak pozostał on rokiem, w którym rynek można śmiało nazwać rynkiem pracownika. Liczne zmiany w prawie wpłynęły na podniesienie komfortu pracy osób zatrudnionych.

Wszystkie zmiany wprowadzone w 2016 roku są najbardziej odczuwalne dla pracowników, którzy posiadają z pracodawcą umowę cywilno-prawną. Wprowadzone bowiem zostało minimalne wynagrodzenie dla umów zleceń oraz minimalna stawka za godzinę pracy w tej formie zatrudnienia. Dzięki temu pracownicy są chronieni przed zawieraniem umów, które są dla nich niekorzystne finansowo.

W mijającym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Poinformowało również o planach stworzenia nowego kodeksu pracy. Wszystko po to, aby warunki zatrudnienia w kraju stopniowo stawały się korzystniejsze dla pracowników oraz dorównywały krajom zachodnim.

Zmiany na rynku pracy zaszły nie tylko na poziomie kraju ale również na poziomie Unii Europejskiej. Na początku 2017 roku ma zostać ogłoszony ostateczny kształt dyrektywy mówiącej o delegowaniu pracowników. Dzięki niej ma powszechnie zapanować zasada równego wynagrodzenia za wykonywanie tej samej pracy przez pracowników lokalnych oraz tych spoza regionu zatrudnienia.

Wszelkie wprowadzone zmiany mają wpłynąć na polepszenie sytuacji pracowników. Ci stali się bowiem głównymi graczami na rynku pracy, o którym mówi się że stał się rynkiem pracownika. Przekonanie to utrzymywało się również i w tym roku. Nic nie wskazuje na to aby sytuacja miała się odmienić w roku 2017.