Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Blog

Przydatne informacje dla obecnych i przyszłych przedstawicieli medycznych, farmaceutycznych i handlowych.

Aby pracownik i pracodawca byli zadowoleni ze współpracy, muszą do siebie pasować. Choć nie ma relacji idealnych warto, żeby była to relacja o obopólnych korzyściach: żeby pracodawca pozwalał pracownikowi się rozwijać, a pracownik spełniał jego oczekiwania. Aby tak się stało należy zweryfikować współpracę już na etapie rekrutacji. A tę można przeprowadzić na kilka sposobów.

„Proszę mi sprzedać ten długopis” – to najbardziej standardowe zadanie, które kojarzy nam się z rozmową kwalifikacyjną. Jednak nie podczas każdej rekrutacji można je usłyszeć. Często rekruterzy podchodzą do sprawy indywidualnie i zadają kandydatowi pytania związane z informacjami zawartymi w przesłanych dokumentach aplikacyjnych. Niektórzy też w ogóle pomijają życie prywatne oraz kompetencje miękkie, a skupiają się na wiedzy i doświadczeniu, które badają dzięki różnym zadaniom rekrutacyjnym. Dzieje się to jednak najczęściej w przypadku zawodów specjalistycznych, w których pracownicy zazwyczaj pracują w pojedynkę. Rodzaj rekrutacji zależy więc od wymagań pracodawcy, który poszukuje konkretnych osób na określone stanowiska. Po określeniu wymaganych cech pracownika może wybrać jeden ze sposobów rekrutacji. A jest ich na prawdę wiele: rozmowa kwalifikacyjna, assessment center, testy wiedzy lub kompetencji, referencje (ustne i pisemne), wywiady panelowe, dyskusje grupowe a nawet grafologia.

Grupa NDG w trakcie rekrutacji pracowników posługuje się dwiema metodami. To rozmowa kwalifikacyjna i assessment center. W tym ostatnim Grupa NDG wypracowała swój własny, autorski system, który pozwala na liczne modyfikacje w trakcie selekcji kandydatów i daje wiele możliwości. Często jednak firmy zlecające rekrutację wybierają najbardziej popularną formę, czyli rozmowę kwalifikacyjną. Czym różnią się te 2 sposoby rekrutacji?

Rozmowa kwalifikacyjna

Zostają na nią zaproszone osoby, które przesłały dokumenty aplikacyjne. Można więc powiedzieć, że to pierwszy krok rekrutacji. Teraz zaczyna się stres kandydata. Podczas rozmowy rekruter (lub rekruterzy) zadają pytania na temat doświadczenia zawodowego oraz zainteresowań w życiu prywatnym. Rozmowa kwalifikacyjna cechuje się więc indywidualnym podejściem do każdego kandydata. Umożliwia bardzo dokładne sprawdzenie kompetencji twardych danej osoby. Podczas niej rekruter może jednak zadać wiele „trudnych” pytań, aby lepiej poznać kandydata i sprawdzić jego reakcję. Przez to rozmowa kwalifikacyjna wydaje się być bardziej stresująca niż rekrutacje przeprowadzane w grupach.

Assessment center

Podobnie jak podczas rozmowy kwalifikacyjnej, rekruterzy najpierw analizują nadesłane CV oraz listy motywacyjne. Dalsza część rekrutacji przebiega jednak inaczej. Kandydaci zapraszani są na spotkania, podczas których wykonują różnorakie zadania, indywidualnie lub w grupach. Nad całością procesu czuwają asesorzy, którzy szukają kandydatów o odpowiednich cechach. Dzięki zadaniom organizowanym w grupach można poznać kompetencje miękkie kandydatów, takie jak współpraca z innymi, planowanie działania i organizacja pracy, co trudno wyłapać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Rekrutacja grupowa to również mniejszy stres dla kandydatów, którzy mogą zachowywać się swobodnie.
Assessment center to najlepsza metoda selekcji przedstawicieli, dzięki której w krótkim czasie można zauważyć potencjał pracownika, sprawdzić jego zachowanie w grupie oraz określić szanse na osiągnięcie stawianych przed pracownikiem celów sprzedażowych.
Sposobów rekrutacji pracowników jest wiele. Warto wiec wybrać ten, który dokładnie sprawdzi cechy najbardziej pożądane przez przyszłego pracodawcę. Wszystko po to, aby pracownik był zadowolony ze swojej pracy, a pracodawca ze swojego pracownika.