Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawił kolejny, szósty z rzędu, raport poświęcony analizie zjawiska szarej strefy gospodarczej w Polsce. Raport potwierdził obserwowany od lat trend zmniejszania się udziału szarej sfery w gospodarce do 17,2 proc. w tym roku.

Prognozuje się też dalsze spadki tej wartości, na co wpływ ma korzystny stan koniunktury gospodarczej, działania władz nakierowane na uszczelnienie systemu podatkowego i skuteczna walka z nielegalną działalnością, taką jak przemyt papierosów czy nielegalny hazard.

Przypomnijmy, że w 2015 roku udział szarej strefy w polskiej gospodarce wynosił wg. IPAG 19,2 proc.
Według raportu zjawisko wykazuje zróżnicowanie w województwach. Zgodnie z szacunkami największy udział szarej strefy w PKB notuje się w województwie mazowieckim (21 proc.), a także w małopolskim, podlaskim i pomorskim, a najniższy w kujawsko-pomorskim (12 proc.).

Pojawiają się też nowe obszary, na których szara strefa kwitnie. To m.in. rynek krótkoterminowego wynajmu mieszkań, który zdaniem autorów raportu wymaga wprowadzenia dodatkowych regulacji.

„Dla zilustrowania zjawiska szarej strefy w sposób zrozumiały dla osób niezajmujących się sprawami gospodarczymi, Instytut ogłasza 4 marca 2019 roku dniem wyjścia z szarej strefy gospodarczej. Gdyby symbolicznie skumulować całoroczną działalność w szarej strefie, to okres ten trwałby 63 dni, a w ciągu pozostałych do końca roku 302 dni wszelka działalność gospodarcza w Polsce byłaby już prowadzona w oficjalnej gospodarce. (…) W 2018 roku dzień ten przypadł 7 marca.” – piszą autorzy raportu.