Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Mamy lipiec, jest lato a to oznacza, że rozpoczyna się czas upragnionych urlopów. Sprawdź, ile przysługuje Ci dni wypoczynku w roku 2018.

» Z urlopu korzystać mogą tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jeśli pracownik podjął pierwszą pracę, prawo do urlopu uzyskuje z upływem każdego miesiąca, w wymiarze 1/12.

» W określeniu ilości dni wolnych, jakie przysługują stałemu pracownikowi, istotny jest staż pracy. W przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż 10 lat – jest to 20 dni, a gdy trwa ono 10 lat lub dłużej – 26 dni.

» Do stażu wlicza się również okres nauki:

  • Zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata
  • Średnia szkoła zawodowa – nawet 5 lat
  • Średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata
  • Szkoła wyższa – 8 lat

A także: okres zatrudnienia za granicą, odbywanie czynnej służby wojskowej, okres pełnienia zawodowej służby wojskowej, urlopu wychowawczego czy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego.

» Zgodnie z kodeksem pracy, jedna część urlopu musi wynosić co najmniej 14 dni kalendarzowych.

» Pracownik sam decyduje, jak podzielić sobie przysługujące mu dni wolne lub od razu wykorzystać cały urlop.

» Pracownik podczas urlopu ma prawo otrzymać taką zapłatę, jaką otrzymałby pracując.

» Ekwiwalent pieniężny za urlop przysługuje osobom, które nie wykorzystały urlopu w danym roku w całości lub z powodu rozwiązania umowy.