Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

W 2020 roku spodziewamy się wzrostu płacy minimalnej. Obecnie wynosi ona 2250 zł brutto, a w przyszłym roku powinna wzrosnąć o 270 złotych co spowodowałoby, że wyniosłaby 2520 zł brutto.

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” związkowcy NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ postulują wzrost płacy minimalnej, a oprócz tego również podwyższenie zarobków w budżetówce o 15 proc.

Pracodawcy z kolei mają inną propozycję, w której to podwyżka płacy minimalnej miałaby wynosić 137 zł (czyli do poziomu 2387zł brutto), a podniesienie zarobków w budżetówce – 6,1 proc. Do tej pory ich propozycje podwyżek ograniczały się jedynie do ustawowego minimum, wynikające ze wskaźników ekonomicznych. Jeśliby trzymać się tychże wskaźników podwyżka płacy wyniosłaby 100zł, to znaczy płaca podniosłaby się do poziomu 2350 zł.

Rząd swoje propozycje ma przedstawić w najbliższym miesiącu, już 15 Czerwca. Według „DGP” propozycja ta może być hojna, ze względu na to, że jesteśmy w roku wyborczym. Zwykle rząd zajmował stanowisko wypośrodkowane pomiędzy propozycją związków i pracodawców. Zasady waloryzacji płacy minimalnej reguluje ustawa z 2002 roku, zgodnie z którą „wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen”.

Po negocjacjach w ramach Rady Dialogu Społecznego ostateczna wysokość pracy minimalnej musi zostać ogłoszona w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów do 15 Września.