Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Nasze wynagrodzenia wzrosną jak każdego roku. Jednak pozostali członkowie Unii Europejskiej mogą nam pozazdrościć, bo tegoroczny wzrost płac w Polsce będzie wyższy niż w reszcie krajów wspólnoty.

Prognozowany wysoki wzrost jest spowodowany dwoma czynnikami. Z jednej strony na sytuację będzie miało wpływ niskie bezrobocie w naszym kraju. Z drugiej – brak rąk do pracy na polskim rynku.

Oddziaływanie pierwszego z powyższych czynników będzie się pogłębiało – według Komisji Europejskiej bezrobocie będzie cały czas spadać. Drugi czynnik jest z tym powiązany, ale dużo bardziej złożony – w Polsce brak jest pracowników, nie tylko tych wyspecjalizowanych. Kłopoty w tym zakresie odczuwają niemal wszystkie branże.