Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że za niewykorzystany urlop należy się ekwiwalent także spadkobiercom zmarłego pracownika.

TSUE rozpatrywał przypadek dwóch zmarłych mężczyzn pochodzących i zatrudnionych w Niemczech. Zmarli przed śmiercią nie wykorzystali całego płatnego urlopu, a ich żony zażądały od byłych pracodawców swoich małżonków ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane dni urlopu.

Pracodawcy odmówili wypłaty tego ekwiwalentu, dlatego kobiety wystąpiły do niemieckich sądów pracy.

Sprawa ostatecznie trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE.Trybunał uznał, że zgodnie z prawem unijnym śmierć pracownika nie powoduje wygaśnięcia jego prawa do corocznego płatnego urlopu w wymiarze co najmniej czterech tygodni, a spadkobiercy zmarłego pracownika mogą domagać się ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany przez niego płatny urlop.

Spadkobiercy mogą powoływać się bezpośrednio na prawo Unii, i to zarówno względem pracodawcy publicznego, jak i pracodawcy prywatnego, jeśli prawo krajowe wyklucza taką możliwość.