Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Blog

Przydatne informacje dla obecnych i przyszłych przedstawicieli medycznych, farmaceutycznych i handlowych.

Zmiana pracy to jednocześnie stres i lęk przed nowym, a z drugiej strony wyzwanie i motywacja. Trzeba jednak pamiętać, że dobra zmiana to ta, która niesie za sobą dobre wspomnienia. Warto zadbać o to, żeby odejść w pozytywnej atmosferze, a przede wszystkim dopilnować dokumentów i kwestii formalnych.

Decyzja to podstawa

Szukamy nowej pracy z różnych powodów: zła atmosfera, poprawa warunków finansowych, stres i przemęczenie, albo po prostu chęć zmiany. Zdarza się, że rzucamy prace z dnia na dzień, pod wpływem emocji, nie dbając o konsekwencje. Bywa tez tak, że potrzebujemy czas i refleksji, aby zrobić ostateczny krok. Lepiej bowiem rozplanować wszystko, tak aby zrobić wszystko zgodnie z obowiązującym kanonem zachowania. Praca to w końcu duża część naszego życia i stanowi jego ważny element. Starajmy się traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.

Umowa – kiedy mogę odejść?

Warunki wypowiedzenia określa podpisana umowa. W zależności od rodzaju umowy (okres próbny, czas określony, nieokreślony) pracownikowi przysługuje obowiązujący okres wypowiedzenia:

Dla osób zatrudnionych na okres próbny:

  • 3 dni robocze, gdy okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień przy okresie próbnym do 2 tygodni;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wyniesie 3 miesiące.

Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony:

  • 2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, gdy zatrudnienie trwa co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, obie strony wspólnie ustalają okres wypowiedzenia oraz warunki odejścia.

Obowiązki pracodawcy

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w ciągu 7 dni pracownik powinien otrzymać od pracodawcy świadectwo pracy. Dokument ten zawiera informacje o terminie obowiązywania umowy, rodzaju wykonywanych czynności, zajmowanych stanowiskach, a także informacje związane z zakończeniem współpracy.

Pracodawca musi się również rozliczyć z pracownikiem w zakresie należności wynikających z umowy oraz niewykorzystanego urlopu. Urlop pracownik może wykorzystać podczas wypowiedzenia lub otrzymać za niego ekwiwalent. Wszystko jest kwestią rozmowy i wspólnego ustalenia warunków odejścia.