Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Realizacje

Największe marki z branży medycznej i farmaceutycznej powierzyły nam część swoich obowiązków.

Eris

Pierwszy zespół przedstawicieli dla marki Farmaceris

Zadaniem NDG Medical było zatrudnienie przedstawicieli farmaceutycznych do aptek i sklepów medycznych w pierwszej i testowej fazie istnienia nowej marki – Farmaceris . Zbudowaliśmy też pierwszy, 8-osobowy zespół do lekarzy dermatologów.

Po okresie trwania projektu (1,5 roku) przedstawiciele zostali przejęci przez firmę Dr Irena Eris. Niektórzy z nich do dzisiaj zasilają zespół tej marki.

Stada

Zespół przedstawicieli medycznych dla Stada

Na potrzeby projektu realizowanego dla firmy Stada zrekrutowaliśmy i zatrudniliśmy na stanowisku przedstawiciela medycznego 10 osób. Przedstawiciele, którzy realizowali zadania na terenie całej Polski, spotykali się z lekarzami POZ i pierwszego kontaktu.

Projekt trwał niecałe dwa lata (do momentu przejęcia firmy Stada przez inną markę).

Bayer

Rekrutacja i zatrudnienie zespołu przedstawicieli farmaceutycznych

W projekcie dla firmy Bayer naszym zadaniem była rekrutacja oraz outsourcing sił sprzedaży w postaci 12-osobowego zespołu przedstawicieli farmaceutycznych. Przedstawiciele kontaktowali się z aptekami na terenie całego kraju, dostarczając informacje o najbardziej popularnych lekach, jak Bepanthen lub Aspirin C.

Po zakończeniu wspólnego projektu Bayer przejął zespół przedstawicieli farmaceutycznych, wcielając w szeregi pracowników firmy.

Pharmabest

Damski zespół sprzedażowy dla Pharmabest

Na mocy porozumienia z klientem NDG Medical zrekrutowało (a w efekcie zatrudniło) pięcioosobowy zespół przedstawicieli medycznych. Rekrutacja przeprowadzona została metodą rozmów indywidualnych. Zadaniem nowych pracowników była promocja produktów firmy w pięciu regionach Polski.

Herbapol Poznań

Zespół przedstawicieli medycznych z kierownikiem projektu

W pierwszej fazie projektu NDG Medical zrekrutowało i zatrudniło sześcioosobowy zespół przedstawicieli medycznych. Na jego czele stanął kierownik projektu, którego zadaniem jest zarządzanie zespołem, kontrola nad realizacją celów sprzedażowych, ale także opieka nad pracownikami – motywowanie i szkolenia.

Projekt jest nadal kontynuowany. W jego kolejnych fazach planowane jest rozszerzanie zespołu.

Teva

Wieloletni partner w outsourcingu

Marka Teva istnieje na rynku kilka lat – jednak historia współpracy NDG Medical z tym klientem sięga kilkunastu lat. W tym czasie firma przechodziła transformacje, ale partnerstwo outsourcingowe pozostało niezmienne. NDG towarzyszyło klientowi na każdym etapie rozwoju.

W czasie wieloletniej współpracy NDG Medical prowadziło rekrutacje i zatrudniało pracowników na zlecenie klienta (w latach 2006 – 2009 zespoły 24-, 27- i 60-osobowe). Obecnie NDG Medical wspiera firmę w zatrudnieniu dziesięciu pracowników.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Doświadczenie nagrodzone kontraktem

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich nie miał w zwyczaju współpracować z podmiotami zewnętrznymi. Spotkanie z NDG Medical, wieloletnie doświadczenie zespołu i cenne doradztwo przekonały zarząd spółki do podjęcia współpracy.

W efekcie podjętych wspólnie działań NDG Medical zrekrutowało i zatrudniło pięcioosobowy zespół. Docelowo będzie on powiększany.

Poza zatrudnieniem zespołu sprzedażowego do zadań NDG należy także zarządzanie i motywowanie jego członków oraz kontrola i weryfikacja działań.

Laboratoria Natury

Zespół przedstawicieli medycznych

Dla Laboratoriów Natury NDG Medical przeprowadziło rekrutację i w jej wyniku zatrudniło w projekcie pięcioosobowy zespół przedstawicieli medycznych. Ich zadaniem była promocja głównych markowych produktów firmy.

ABC Medica

Kompleksowe wyposażenie przedstawicieli medycznych

Na potrzeby projektu realizowanego z XBC Medica NDG Medical zatrudniło i wyposażyło w narzędzia niezbędne do pracy (samochody, sprzęt komputerowy, telefony) pięcioosobowy zespół przedstawicieli medycznych. W zakresie obowiązków przedstawicieli były spotkania z lekarzami i farmaceutami.

Polfa Warszawa

Zespół przedstawicieli medycznych wcielony w struktury firmy

Na potrzeby projektu realizowanego we współpracy z Polfa Warszawa NDG Medical zrekrutowało i zatrudniło 12-osobowy zespół przedstawicieli medycznych.

Po zakończeniu projektu zespół przedstawicieli został wcielony do struktur Polfa Warszawa.

Sanofi

Rekrutacja bieżąca

Współpraca z firmą Sanofi jest odpowiedzią na bieżące zmiany w otoczeniu firmy i na jej ewoluujące potrzeby. NDG Medical świadczy usługę rekrutacji stale, według aktualnego zapotrzebowania klienta.

Amgen

Najwyższej klasy sprzęt dla przedstawicieli farmaceutycznych

Projekt rozpoczął się w 2006 roku. W jego zakresie NDG zatrudniło i wyposażyło w sprzęt 7-osobowy zespół przedstawicieli farmaceutycznych. Klient był bardzo wymagający i bardzo wysoko postawił poprzeczkę dotyczącą sprzętu, jakim mieli posługiwać się w pracy jego nowi pracownicy.

Behringer Ingelheim

Doświadczenie NDG Medical docenione przez klienta

Z firmą Behringer Ingelheim współpracujemy od 2009 roku. W tym czasie kilkakrotnie organizowaliśmy zespoły sprzedażowe na potrzeby długofalowych projektów lub – co bardzo cieszy – odpowiadaliśmy na potrzebę klienta, przejmując nie najlepiej prowadzone zespoły od naszej konkurencji.

Tak było w 2009 roku, kiedy przejęliśmy 42-osobowy zespół, później zredukowany z powodu ogólnoświatowego kryzysu. Podobna sytuacja miała miejsce w 2013 roku, kiedy przejęliśmy 17-osobowy zespół z 2 kierownikami.

Colgate

Długofalowa współpraca

Historia naszej współpracy z firmą Colgate sięga 2002 roku, kiedy utworzyliśmy 14-osobowy zespół. W zakres naszej obsługi weszły: rekrutacja członków zespołu, zatrudnienie wraz z kompleksowym wyposażeniem w sprzęt i system raportowy HORUS. Z czasem zoespół został rozszerzony do 17 osób, którymi zarządzało 2 kierowników.

Wraz z zakończeniem naszego wspólnego projektu, zespół został przejęty przez Colgate.

Genexo

Dwa zespoły specjalistów ds. Sprzedaży

Dla Genexo w latach 2007 – 2012 zrekrutowaliśmy dwa zespoły: zespół przedstawicieli medycznych i zespół przedstawicieli farmaceutycznych. Łącznie nasze działanie objęło 25 pracowników.

KERR

Rekrutacja i zatrudnienie kilkuosobowego zespołu

Firma KERR miała zapotrzebowanie na 6-osobowy zespół sprzedażowy, na które w pełni odpowiedzieliśmy rekrutując, zatrudniając i delegując do projektu klienta odpowiednią ilość przedstawicieli.

Blau

Zespoły przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych

W 2007 roku rozpoczęliśmy trwającą ponad 3 lata współpracę z firmą Blau. W tym czasie prowadziliśmy zespół przedstawicieli medycznych, do którego na rok dołączył zespół przedstawicieli medycznych.

Przedstawiciele byli kompleksowo wyposażeni przez nas w sprzęt niezbędny do pracy.

Hartman

Kilkuosobowy zespół sprzedażowy w kilkuletnim projekcie

Współpraca z firmą Hartman, zapoczątkowana w 2013 roku, rozpoczęła się od rekrutacji i zatrudnienia jednego przedstawiciela. Projekt, realizowany wspólnie z klientem, trwa do dzisiaj, a zespół sprzedażowy liczy ośmiu przedstawicieli.

Johnson & Johnson

Kompleksowy outsourcing sił sprzedaży

Od 2009 roku realizujemy wspólne projekty z firmą Johnson & Johnson. Nasza współpraca rozpoczęła się od rekrutacji, zatrudnienia i kompleksowego wyposażenia 12-osobowego zespołu sprzedażowego. Na przestrzeni lat zespół zwiększył swoją liczebność do 15 osób. Dzisiaj zatrudniamy do projektu z Johnson & Johnson 12 osób.

GSK

Przedstawiciele w sektorach: stomatologia i mass market

Współpracę z firmą GSK rozpoczęliśmy w 2007 roku od przejęcia zespołu sprzedażowego od naszej konkurencji – klient wybrał naszą ofertę na kolejny okres realizacji usług outsourcingu. I utrzymał tą decyzję w kolejnych latach.

Pierwszy zespół w dziale stomatologia kompleksowo wyposażyliśmy w sprzęt niezbędny do pracy i w system raportowy HORUS. W 2014 roku zorganizowaliśmy też 22-osobowy zespół sprzedażowy dla działu mass market.

Medac

Zespół sprzedażowy do działów onkologii i hematologii

Dla firmy Medac w 2008 roku przeprowadziliśmy rekrutację i zatrudnienie 5-osobowego zespołu sprzedażowego, dedykowanego działom onkologii i hematologii. Obecnie, w ramach stałej opieki, na bieżąco reagujemy na potrzeby klienta w zakresie outsourcingu sił sprzedaży.

Coloplast

Rekrutacja i zatrudnienie zespołu sprzedażowego

Dla firmy Coloplast przeprowadziliśmy w 2014 roku kompleksową usługę, polegającą na rekrutacji i zatrudnieniu 6-osobowego zespołu handlowego.

Convatec

70-osobowy zespół sprzedażowy

Po wydzieleniu się Convatecu ze struktur firmy Bristol zajęliśmy się tworzeniem działów sprzedażowych firmy. Zatrudnienie sięgało 70 osób delegowanych na zasadach outsourcingu do projektów klienta. Dzisiaj zatrudniamy dla firmy Convatec 10-osobowy zespół sprzedażowy.

3M

Odpowiedź na bieżące potrzeby klienta

Współpracujemy z firmą 3M od 2014 roku, realizując działania zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa.

Merck

Wiele projektów i duże zaufanie

Z firmą Merck współpracujemy od 2002 roku. Jako podsumowanie tego okresu z satysfakcją podajemy liczby: 8 z powodzeniem zrealizowanych wspólnie projektów, ponad 100 osób zatrudnionych, 100% pracowników przejętych do struktur klienta.
Pracownicy zrekrutowani i delegowani przez nas zasilali projekty m.in. z grup: pediatria, interna, laboratorium, generyki i ginekologia.

Herbapol Wrocław

Wsparcie sił sprzedaży i system raportowy

Razem z Herbapol Wrocław zrealizowaliśmy dwa projekty: w 2008 i 2014 roku.
Pierwszy projekt, trwający 24 miesiące, obejmował rekrutację, zatrudnienie i wyposażenie w program raportowy i sprzęt niezbędny do pracy grupę 25 przedstawicieli farmaceutycznych. Po zakończeniu projektu pracownicy zostali przejęci przez Herbapol wraz z naszym systemem raportowym HORUS.
W ramach drugiego – 12-miesięcznego projektu zrekrutowaliśmy zespół 15 przedstawicieli farmaceutycznych, którym kierowało dwóch kierowników. Zespół posługiwał się systemem raportowym HORUS.

Bristol-Myerss Squibb

Błyskawiczna rekrutacja, pełna gotowość

Z firmą Bristol zrealizowaliśmy wiele wspólnych projektów, obejmujących rekrutację i zatrudnienie przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych. Największy z nich obejmował 72 osoby, które udało nam się zrekrutować i zatrudnić w przeciągu trzech tygodni, wyposażając w narzędzia niezbędne do pracy.
Dzisiaj rekrutujemy dla firmy Bristol według bieżących potrzeb.

Vipharm

Rekrutacja i zatrudnienie przedstawicieli medycznych

We wspólnym projekcie z firmą Vipharm zrealizowaliśmy usługę, polegającą na rektutacji i zatrudnieniu 5-osobowego zespołu przedstawicieli medycznych.

Ratiopharm

Zespół sprzedażowy

Współpraca z firmą Ratiopharm rozpoczęła się projektem, w ramach którego zrekrutowaliśmy i zbudowaliśmy zespół 108 przedstawicieli. Niestety tej projekt był też ostatnim realizowanym wspólnie działaniem – zakończył się z powodu problemów osobistych zarządu firmy.

Espefa

Zespół przedstawicieli farmaceutycznych zbudowany od podstaw

Rozpoczęty w 2010 roku projekt trwał 2,5 roku. Naszą rolą było zbudowanie od podstaw nowego 10-osobowego zespołu przedstawicieli farmaceutycznych z dwoma kierownikami. Cały zespół został wyposażony w komplet narzędzi niezbędnych do pracy.

Ferring Pharmaceuticals

Odpowiedź na bieżące potrzeby klienta

Na przestrzeni kilku lat przeprowadziliśmy procesy rekrutacji i zatrudniliśmy 10 osób, odpowiadając na bieżące zapotrzebowanie naszego klienta. Wszyscy przedstawiciele zostali wyposażeni w sprzęt niezbędny do pracy.