Wszyscy powoli zaczynamy zapominać o pandemii i wkraczamy w moment jej analizy i wyciągania wniosków. Bardzo dobrym źródłem wiedzy o tym, jak wyglądał outsourcing w okresie pandemicznym i jak będzie wyglądał w przyszłości jest raport GrantThornton – „Outsourcing 2019-2025 – zmiany i trendy”. W badaniu wzięło udział 206 przedsiębiorców, a dane w nim zawarte obejmują okres lat 2019, 2020 i 2021. Dla nas takie raporty to doskonała okazja do analizy i świetny materiał do podzielenia się z wami kolejną porcją wiedzy w cyklu „Outsourcing z Grupą NDG”.

Pandemia a outsourcing

Pandemia była okresem wyzwań dla niemal każdej branży i w latach 2019-2020, czyli w okresie największego szoku pandemicznego, branża outsourcingu również odczuła jej efekty. W tym okresie popularność outsourcingu wśród przedsiębiorców spadła o około 10%. Jednak okres 2020-2021 przyniósł już zdecydowaną poprawę sytuacji – nie tylko wskaźniki popularności outsourcingu powróciły do przed pandemicznego poziomu, ale z czasem zaczęły wzrastać nawet o 16%. Z badania GrantThornton  wynika, że w/w wzrost był efektem wielu czynników takich jak np. chęć koncentracji na rdzeniu biznesu czy dbałość o zachowanie ciągłości biznesu. W głównej jednak mierze wzrost zainteresowanie outsourcingiem był wynikiem trzech kwestii, z którymi musieli się zmierzyć przedsiębiorcy. Pierwszy z nich to częste i głębokie zmiany w prawie wymagające specjalistycznej wiedzy – potrzeba szkolenia własnych pracowników lub zatrudniania nowych w celu nadążenia za nieustającymi zamianami prawnym spowodowały, że wielu przedsiębiorców postanowiło zlecić zajmowanie się tą kwestią zewnętrznej firmie posiadającej specjalistów w tym zakresie. Poza tym, przedsiębiorcy szukali ratunku w outsourcingu ze względu na konieczność optymalizacji kosztowej oraz braki/trudności kadrowe.

Kogo i dlaczego wybierają przedsiębiorcy

Wyniki badania wyraźnie wskazują, że firmy decydujące się na outsourcing pewny procesów swojej działalności zwracają uwagę na zaufanie, którym cieszy się dana firma oraz na kompleksowość jej oferty. Nie bez znaczenia jest również cena usługi, której konkurencyjność często jest w stanie znacznie zniwelować braki agencji w innych aspektach. Nie możemy również zapomnieć, że wysoka specjalizacja usługi, także jest wysoko ceniona przez przedsiębiorców. Twórcy badania zapytali również respondentów o to, co ewentualnie mogłoby wpłynąć na zwiększenie szans danej firmy outsourcingowe? Wielkim zaskoczeniem nie będzie najczęściej padająca odpowiedź, czyli redukcji ceny usług. Jednak to nie jedyne pole, na którym możemy coś ugrać – przedsiębiorcy oczekują również, że firma outsourcingowa pomoże im w rozwoju technologicznym i zapewnią większą kompleksowość obsługi.

Outsourcing kołem ratunkowym?

Jak się okazuje, dla 68% ankietowanych skorzystanie z usług firmy outsourcingowej okazało się czynnikiem, który pozytywnie wpłynął na kondycję ich przedsiębiorstwa. Firmy zewnętrzne przede wszystkim dzięki specjalistycznej wiedzy pomogły zorientować się swoim klientom w zmianach w przepisach. Pozwoliły też  przetrwać trudności finansowe obniżając koszty prowadzenia działalności i umożliwiając załatanie braków kadrowych. Dzięki temu wielu przedsiębiorców mogło skupić się na najistotniejszych aspektach swojej działalności i umożliwić jej przetrwanie. Pozostałymi kwestiami zaś zajęły się agencje outsourcingowe.

Perspektywy na przyszłość

W takim razie jakie perspektywy czekają rynek outsourcingu w najbliższej przyszłości? Choć przedsiębiorcy zauważają wzrost cen usług (który dosięga praktycznie każdego aspektu naszego życia), widzą również, że ramię w ramię ze wzrostem cen idą wzrost digitalizacji i  automatyzacji usług oraz rozwój narzędzi, z których korzystają agencje. Firmy outsourcingowe rozwijają się również pod kątem specjalizacji swoich usług. Wszystkie te elementy powodują, że 62% ankietowych zamierza w niezmienionym zakresie korzystać z usług firm outsourcingowych w latach 2023-2025, a 19% chce poszerzyć zakres usług, z których korzysta. Tylko 11% planuje w przyszłości powrócić do samodzielnego działania, co pokazuje, że outsourcing stał się istotnym elementem umożlwiającym efektywniejsze funkcjonowanie wielu firm.