Rynek pracy staje się coraz bardziej dynamiczny za sprawą systematycznie rosnącej liczby ofert pracy i otwartości na zmiany, którą wykazuję się pracownicy. Na rynku pojawia się również coraz więcej młodych ludzi, dla których częsta zmiana pracy w celu poprawy swoich warunków życiowych jest czymś naturalnym. W Grupie NDG nieustannie monitorujemy sytuację i wyciągami wnioski, które jak się okazuje, znajdują swoje potwierdzenie w raportach i statystykach. W tym artykule zebraliśmy dla was wnioski nasze oraz platformy pracuj.pl, posiłkując się ich najnowszym raportem Mobilność zawodowa Polaków w 2024 roku.

Otwieramy się na nowe

Głównym wnioskiem płynącym z raportu pracuj.pl jest fakt, że stale rośnie odsetek osób, które poszukują nowej pracy lub, mimo braku aktywnych działań w tej kwestii, są gotowi do jej zmiany. Obecnie już 20% badanych zadeklarowało zmianę pracę w ostatnim roku (w pierwszym kwartale 2023 roku taką deklarację złożyło 17%, co stanowi duży wzrost w tak krótkim okresie czasu), a 44% respondentów przyznaje, że aktywne poszukiwanie nowego miejsca pracy (wcześniej 41%). Istotną informacją jest również to, że aż 85% badanych deklaruje otwartość na ciekawe oferty pracy w najbliższych miesiącach. Niewiele jest zatem osób, które w pełni wykluczają zmianę pracy w niedalekiej przyszłości.

Praca to nie życie

Jakie są zatem powody, dla których szukamy zmian? Oprócz tych oczywistych i niezmieniających się od lat (większe zarobki – 52%, brak możliwości rozwoju 27% czy poczucie bycia niedocenianym – 24%), pojawia się jeden niezwykle istotny – praca nie stanowi już centralnego punktu, wokół którego ludzie chcą budować swoje życie. Bezpowrotnie przeminęły czasy, gdy w jednej pracy spędzaliśmy cały okres swojej aktywności zawodowej. Dla 43% badanych wykonywana praca nie stanowi istotnego elementu życia. Praca jest dla nich  jedynie źródło utrzymania, dlatego jeśli pojawi się nowa, atrakcyjniejsza oferta nie będą się długo wahać. Takie podejście jest oczywiście charakterystyczne szczególnie dla najmłodszej grupy odbiorców – 56% respondentów w wieku 18-24 zamierza w najbliższym czasie zmienić pracę, zaś w grupie wiekowej 25-34 odsetek ten wynosi 54%.

Kandydat otwarty na poważną zmianę, bardziej zaangażowany, ale też wymagający

Wraz z dużą aktywnością kandydatów rośnie również ich otwartość na zmiany i nowe wyzwania zawodowe (nowe stanowiska, branże itp.). Pokazuje to również gotowość pracowników do podnoszenia kwalifikacji i rozwijania kompetencji. Polscy kandydaci wykazują się również większą selektywnością i zaangażowaniem w proces aplikowania na dane stanowisko. Już 32% osób wysyła CV w odpowiedzi na konkretną, starannie wybraną ofertę. Dodatkowo 37% badanych, przyznaje, że wysyła mniej aplikacji niż choćby rok temu. Rynek pracownika powoduje, że może on przebierać w ofertach i znaleźć taką, która sprosta jego wszystkim oczekiwaniom. Bardzo istotny jest również fakt, że 55% kandydatów decyduje się na personalizację CV pod konkretną ofertę pracy – skupienie na pojedynczej aplikacji zaczyna wypierać poprzedni model wysyłania setek aplikacji i oczekiwania na odzew od pracodawców.

Badania potwierdzają również nasze obserwacje odnośnie samego procesu rekrutacji. 56% badanych nie chce aplikować na oferty, które wiążą się z poświęceniem dużej ilości czasu na skomplikowane procedury rekrutacyjne. Nie sprawdzą się tutaj obszerne formularze, wieloetapowe procesy itp. Rozwiązaniem jest zatem uproszczeniem procedur rekrutacyjnych, inaczej musimy się nastawić na długi i żmudne poszukiwania.

Ratunek dla pracodawców

Jest jednak promyczek nadziei dla pracodawców, którym zależy na utrzymaniu pracowników. Dzięki badaniu dowiadujemy się, że jest kilka elementów, które powodują, że pracownik decyduje się na pozostanie w obecnym miejscu pracy. Jak się okazuje, pracownicy  największą wagę przywiązują do lokalizacji miejsca pracy (46% badanych). Połączenie idealnej lokalizacji z dobrą atmosferą w firmie (40%) buduje poczucie komfortowego środowisko pracy. Nie można też zapomnieć o dobrej relacje z szefem, która jest istotna dla aż 31% respondentów. Dalej pracodawcy muszą zadbać oczywiście o wynagrodzenie i poczucie docenienia. Na koniec tym, co zatrzyma pracownika w naszej firmie jest przywiązanie do pracodawcy, chęć dalszego rozwoju w znanej sobie branży czy zawodzie oraz możliwości awansu. Kluczem do sukcesu pracodawcy jest zatem słuchanie potrzeb swojego pracownika i odpowiednie reagowanie na to, co komunikuje.