Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2016 roku przez Manpower Group, których zadaniem było określenie perspektyw rynku pracy w 2016 roku, za 5 i 15 lat, zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie sprzedaży, w tym także przedstawicieli handlowych, medycznych będzie utrzymywać się na wysokim poziomie.

Przedstawiciel medyczny, farmaceutyczny reprezentuje firmę wytwarzającą sprzęt i artykuły medyczne lub farmaceutyki. Jego podstawowym zadaniem jest promocja i sprzedaż produktów. Przedstawiciel medyczny jest w pewnym sensie ambasadorem swojej marki. Nawiązuje i utrzymuje kontakt z lekarzami, dyrektorami szpitali, pracownikami aptek oraz przedstawicielami środowiska medycznego i farmaceutycznego. Wykonując tę pracę można z powodzeniem łączyć umiejętności interpersonalne, techniki sprzedażowe i wiedzę medyczną.

Cechy dobrego sprzedawcy

Dobry sprzedawca nie powinien mieć problemów w nawiązywaniu nowych znajomości, poznawaniu ludzi. Otwartość, odwaga, pewność siebie, umiejętność odnalezienia się w nowej, zaskakującej sytuacji to cechy bardzo pożądane. Podczas rozmowy poza właściwym doborem argumentów, formułowanych prostym, zrozumiałym językiem, powinien aktywnie słuchać, wykazywać autentyczne zaangażowanie w prowadzoną rozmowę. Każde spotkanie, sfinalizowana, bądź nie, transakcja to okazje, podczas których można ćwiczyć umiejętności perswazyjne, techniki sprzedaży i zdobywać coraz większą pewność siebie. Nie należy się zniechęcać, aby sprzedać produkt i usłyszeć TAK, trzeba najpierw kilka razy usłyszeć NIE.

Pomimo iż wykształcenie medyczne, farmaceutyczne nie jest określonym prawnie warunkiem wymaganym od kandydatów na to stanowisko, firmy coraz częściej skłaniają się do zatrudniania osób z wykształceniem wyższym specjalistycznym, które ukończyły medycynę lub farmację lecz także kierunki pokrewne takie jak, np. analityka medyczna, chemia, biologia, biotechnologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, a nawet wychowanie fizyczne, czy technologia żywienia. Bardzo ważną kwestią jest znajomość ściśle określonych przepisów prawnych regulujących dystrybucję produktów medycznych. Zgodnie z art. 61 Dziennika Ustaw za zapewnienie odpowiednich szkoleń dla pracowników odpowiedzialny jest pracodawca.

Zarobki

Średnie zarobki przedstawicieli medycznych można szacować na około 3500 zł netto. W tej branży naturalnym dodatkiem motywacyjnym jest prowizja od sprzedaży.