Dla firmy najważniejsi są pracownicy, a ci, którzy są dobrze wykształceni i mają wysokie kompetencje najbardziej wpływają na tempo rozwoju firmy i jej realne wyniki, czy pozycję na rynku. Obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika – dużo wysiłku pracodawcy muszą wkładać w zatrzymanie dobrych pracowników w firmie, a tym, co nie sprzyja takim zabiegom jest z pewnością brak możliwości rozwoju i dokształcania zawodowego.

Szkolenia są istotnym elementem pracy, podnoszą kompetencje pracowników, przystosowując ich do zmieniających się warunków w branży czy na rynku pracy w ogóle. Często jednak pracodawcy obawiają się organizacji szkoleń, ponieważ boją się podjąć ryzyko, że przeszkoleni pracownicy odejdą, jeśli otrzymają bardziej satysfakcjonującą propozycję od konkurencyjnej firmy. Inwestycja w pracownika, a później dodatkowe koszty ewentualnej rekrutacji w przypadku jego odejścia zniechęcają do podejmowania takich działań.

Są jednak również pozytywne aspekty przeprowadzenia takich działań. Warto spojrzeć na całą sprawę jak na długofalową inwestycję, która przyniesie wymierne korzyści dla firmy po upływie określonego czasu, ale należy również przeprowadzić ją według wcześniej przygotowanego planu i z uwzględnieniem badania realnych potrzeb pracowników.

Jakie korzyści niosą za sobą odpowiednio przeprowadzone szkolenia pracownicze?

Główny i najbardziej wymierny efekt szkoleń pracowników to zdobycie przez pracowników aktualnej wiedzy, teoretycznej i praktycznej, którą mogą wykorzystać w codziennej pracy. Firma, w której stosowane są najnowsze metody poznane na szkoleniach jest bardziej konkurencyjna i innowacyjna. To bezpośrednio wpływa na to, jak widzą ją potencjalni klienci i kontrahenci.

Szkolenia wzmacniają także pewność siebie pracowników, pozwalają im poczuć się bardziej kompetentnymi a to z kolei wpływa na szybkość podejmowanych przez nich decyzji, jakość ich pracy i minimalizację popełnianych błędów. Co więcej zapewnia to pozytywny wpływ na psychikę pracowników i ich satysfakcję z pracy.

Jednym z często stosowanych pomysłów jest system szkoleń wewnętrznych, które składają się zarówno ze szkoleń merytorycznych jak i warsztatów umiejętności miękkich i kończą się oceną pracownika, lub jego awansem. Takie metody przeprowadzania szkoleń pozwalają rozwijać się pracownikom, a pracodawcy zapewniają zapełnienie wakatów zaangażowanymi osobami oraz pewność odpowiedniego wykorzystania kapitału ludzkiego firmy.

Szkolenia pracowników niosą ze sobą duży potencjał o tyle, o ile zostaną przeprowadzone z głową i zgodnie z wcześniej przygotowanym planem, pamiętając przy tym, że nie jest to jednorazowa akcja, ale długofalowe działania, które przynoszą efekty dopiero po czasie.