„Obyś żył w ciekawych czasach” – tak głosi pewne znane powiedzenie, w przypadku którego nie jesteśmy do końca pewni jego pochodzenia czy oryginalnego autora. To krótkie zdanie, często używane jest przewrotnie jako przekleństwo – wypowiadając je w stosunku do kogoś, „życzymy” takiej osobie, aby żyła w niepewności i ciągłej zmienności okoliczności. Niezależnie od tego czy lubimy żyć w świecie, w którym nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie kolejny dzień czy też nie, jedno jest pewne – przyszło nam w takim świecie żyć. Wspomniana niepewność przekłada się również na nasze życie zawodowe i prowadzi do takich zjawisk jak „Wielka Rezygnacja” czy „Wielkie Przetasowanie”, którego analizą zajęło się PwC w swoim raporcie „Finance and the Great Reshuffle”. My w Grupie NDG postanowiliśmy podzielić się z Wami tym, co uznaliśmy za jego najważniejsze elementy.

Zmiany, zmiany, zmiany

Terminem „Wielkie Przetasowanie” określamy aktualny, postpandemiczny czas na rynku pracy, kiedy pracownicy zmieniają pracę lub obierają kompletnie nowe ścieżki zawodowe ze wzmożoną częstotliwością. Z badania PwC wynika, że 53% przebadanych osób myśli o zmianie pracy w najbliższym czasie – 24% chce zmienić pracę, zaś 29% nie wyklucza tej opcji. Ankietowani zauważają również wzmożoną rotację pracowników w swoich organizacjach (52%) oraz uważają, że aktualnie znalezienie nowej pracy jest łatwe lub bardzo łatwe (54%).

Dlaczego chcemy zmian?

Dlaczego dążymy do zmiany pracy w niepewnych czasach, kiedy rozsądek podpowiada, żeby łapać się tego, co stabilne w naszym życiu? Z badania wynika, że 39% ankietowanych zgłasza objawy wypalenia zawodowego. Według danych, wypalenie jest najbardziej rozpowszechnione wśród menadżerów średniego szczebla (51%). Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy najczęściej wymienia się trudności w obsłudze nowych modeli pracy czy niewystarczające przygotowanie przez firmę do pełnienia funkcji kierowniczej. Nie możemy również zapomnieć o wyzwaniach związanych z rekrutacją i rotacją pracowników, co zwiększa obciążenie liderów.

Jednak wypalenie to nie jedyny powód „Przetasowania”. Okazuje się, że podwyżka wynagrodzenia – choć jak zwykle jest istotna i plasuje się wysoko w zestawieniu (59%) – nie jest najważniejszą przyczyną decyzji o zmianie pracy. 63% ankietowanych deklaruje, że chce zmienić pracę w celu rozwijania swojej kariery. Następne w kolejce są: brak poczucia celu (33%), chęć redukcji obciążenie pracą (17%) oraz chęć zmiany kultury pracy (15%).

Wsparcie i dobre samopoczucie w pracy

Kolejnym ważnym aspektem, nad którym pochylili się twórcy raportu jest zależność między samopoczuciem w miejscu pracy i pensją. Z analizy wynika, że ludzie, którzy czują się  dobrze w swoim środowisku pracy, i którzy uważają, że ich praca ma sens, są znacznie mniej skłonni rzucić pracę, nawet jeśli nie otrzymali ostatnio podwyżki:

  • 50% osób, które nie czują się dobrze w miejscu pracy i nie otrzymały podwyżki planuje zmianę pracy
  • 48% osób, które nie czują się dobrze w miejscu pracy lecz otrzymały podwyżkę nadal planuje zmianę pracy
  • 26% osób, które czują się dobrze w miejscu pracy i nie otrzymały podwyżki planuje zmianę pracy
  • 13% osób, które czują się dobrze w miejscu pracy i otrzymały podwyżkę nadal planuje zmianę pracy

Wielkie przetasowania przypominają nam, że pracownicy stali się bardziej wymagający i potrzebują rozwoju. Podwyżki płac przyciągną oczywiście talenty na niższych szczeblach, ale wymagania doświadczanych pracowników są znaczniej bardziej złożone, dlatego pracodawcy muszą upewnić się, że słuchają i cenią swoich pracowników oraz w nich inwestują.

Czy praca zdalna lub hybrydowa nas uratuje?

Z analizy PwC wynika, że w pewnym stopniu tak. 42% osób pracujących bez jakiejkolwiek możliwości pracy zdalnej deklaruje chęć zmiany pracy, w przypadku pracy w pełni zdalnej jest to już tylko 26%, a w pracy hybrydowej jedynie 21%. Społeczeństwo przyzwyczaiło się do plusów i pewnych wygód związanych z pracą z domu (zwłaszcza w dużych miastach, gdzie nie musimy podróżować do i z pracy), a produktywność pracowników w znacznym stopniu się utrzymała lub nawet poprawiła.

Co może zrobić pracodawca?

Przede wszystkim, pracodawcy muszą się pogodzić z tym, że ludzie są generalnie niezadowoleni z obecnej sytuacji na świecie i są chętni do korzystania z dynamicznego środowiska w celu znalezienia nowych możliwości na rynku pracy. Pracodawcy muszą zareagować na to zapewniając pracownikom psychologiczny komfort wykonywania pracy, muszą zadbać o to, aby pracownik widział sens swojej pracy i czuł wparcie swojej organizacji. Pracownicy muszą również mieć okazje do rozwoju, samodoskonalenia i podnoszenia kompetencji. Jedynym sposobem walki z „Wielkim Przetasowaniem” jest nieustanne monitorowanie poziomu satysfakcji naszego pracownika. W innym przypadku utracimy talent, dla którego będzie nam potem bardzo trudno znaleźć zastępstwo.