Doświadczenie w pracy przedstawiciela handlowego, wrodzony talent do negocjacji i wysoce rozwinięte zdolności komunikacji niestety nie wystarczą aby zostać dobrym przedstawicielem medycznym. Niezbędna jest wiedza medyczna lub paramedyczna, którą kandydaci na stanowisko przedstawiciela medycznego mogą zdobyć w szkołach wyższych.

Każdy przedstawiciel handlowy musi posiadać doskonałą zdolność komunikacji z innymi, dobrze organizować swój czas pracy oraz posiadać dużą wiedzę na temat produktu, z którym chce dotrzeć do potencjalnych klientów. Rekruterzy często wymagają też wielu umiejętności praktycznych (np. prawa jazdy kategorii B, biegłej znajomości obsługi urządzeń mobilnych). Większa część tych umiejętności jest nabywana przez kandydatów w życiu codziennym, dlatego wykształcenie wyższe nie jest warunkiem koniecznym pracodawcy, choć niektórzy biorą pod uwagę jedynie absolwentów szkół wyższych. Część firm zatrudniających przedstawicieli handlowych nie wymaga od nich kierunkowego wykształcenia, nawet gdy brani są pod uwagę jedynie kandydaci posiadający wykształcenie wyższe. Sytuacja wygląda jednak całkowicie inaczej w przypadku przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych. Muszą oni posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu anatomii człowieka człowieka i chemii. 

Waga wiedzy

Każdy przedstawiciel medyczny lub farmaceutyczny na co dzień spotyka się z wieloma potencjalnymi, a także stałymi odbiorcami nowych produktów i leków. Bardzo często jest dla lekarzy i farmaceutów źródłem informacji. To właśnie on regularnie uczęszcza na szkolenia dotyczące najnowszych badań oraz produktów, a także śledzi nowinki z branży. W dobie ogromu informacji i coraz bardziej innowacyjnych produktów, które pojawiają się na rynku, lekarze muszą otrzymać pewną oraz jasną informację o oferowanych przez przedstawiciela produktach lub lekach. Dzięki swojej wiedzy z zakresu medycyny i farmacji przedstawiciel będzie mógł stać się zaufanym źródłem informacji, zorientowanym nie tylko w aktualnościach, ale także w podstawach farmacji i medycyny. Wiedza sprawi, że przedstawiciel medyczny będzie mógł swobodnie prowadzić konwersację nawet z najbardziej doświadczonym lekarzem lub farmaceutą i udzielać szczegółowej odpowiedzi na każde zadane pytanie. W szczególności to wykraczające poza tematykę oferowanego leku lub produktu.

Wykształcenie medyczne lub paramedyczne pozwala każdemu przedstawicielowi działającemu w branży zdrowia na efektywne korzystanie ze wszystkich dostępnych kursów i szkoleń. Ogólna wiedza jaką posiada jest niezbędna do zagłębienia się w szczegóły, dokładne poznanie tematu oraz wyciągnięcie własnych wniosków. W przypadku, gdy przedstawiciel nie będzie posiadał podstaw, niemożliwe będzie stałe poszerzanie jego wiedzy. Dotyczy to również portali branżowych, które często posługują się fachową terminologią i poruszają tematy całkowicie niezrozumiałe dla laika. Przedstawiciel medyczny musi jednak stale poszerzać swoją wiedzę oraz orientować się w najnowszych wiadomościach z branży. Przede wszystkim, musi je nie tylko znać ale także rozumieć oraz wyrobić sobie o nich własną opinię.

Możliwości edukacji

Aby uzyskać wykształcenie z zakresu nauk medycznych oraz paramedycznych można zdecydować się na rozpoczęcie studiów. Uczelnie oferują studia jednolite magisterskie, a także licencjackie i magisterskie. Dzięki podziałowi studiów na stopnie (I stopień – studia licencjackie, II stopień – studia magisterskie), można zmienić kierunek po 3 latach nauki lub całkowicie z niej zrezygnować i na tym zakończyć edukację z tytułem licencjata.

Studia medyczne są prawie zawsze studiami magisterskimi jednolitymi, co oznacza że trwają przez 5 lat bez żadnej przerwy. Student nie uzyska na nich tytułu licencjata. Ma jednak taką możliwość podejmując kierunki z zakresu studiów paramedycznych, czyli wszystkich związanych z anatomią człowieka i chemią (np. wychowanie fizyczne).

Gdy zainteresowany zakończył już edukację, a kierunek jego studiów nie jest spójny z kształceniem medycznymi oraz paramedycznym, może skorzystać z oferty studiów podyplomowych. Niektóre uczelnie oferują nawet kierunki przeznaczone specjalnie dla przedstawicieli medycznych, na których obok negocjacji, słuchacze uczą się o podstawach farmacji, prawa oraz medycyny.

Dużą szansą są również szkoły medyczne, w których bardzo często można zdobyć tytuł technika. Najczęściej oferują one kształcenie w kierunku farmacji oraz stomatologii.

Dobry kierunek

Obecnie większość uczelni ma w swojej ofercie kierunek medyczny lub paramedyczny. Myśląc o kształceniu medycznym przychodzi nam na myśl najczęściej medycyna, farmacja oraz kierunek lekarski. Czym są jednak kierunki paramedyczne? To wszystkie dziedziny mniej lub bardziej związane z funkcjonowaniem ludzkiego ciała, chemią i anatomią. Jest wśród nich m.in. analityka medyczna, chemia, biologia, biotechnologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne oraz technologia żywienia. Możliwości jest dużo. Warto więc wybrać kierunek, który najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom.

Jak widać, zawód przedstawiciela medycznego wymaga nie tylko posiadania wrodzonych zdolności. Sukces w pracy na tym stanowisku bardzo często zależy od wiedzy oraz zaangażowania. Nie jest to także zawód, w którym możemy odnosić sukces za sukcesem bez ciągłej edukacji. Przedstawiciel medyczny musi na bieżąco poznawać nowe wyniki badań oraz produkty. Pomimo ukończenia kierunkowych studiów, często uczy się przez całe życie.