Outsourcing, praca tymczasowa, pośrednictwo pracy, agencja pracy – wszystkie te pojęcia są często uważane przez pracowników i pracodawców za tożsame. W rzeczywistości jednak każde z nich opiera się na innych zasadach i stwarza pracownikom oraz pracodawcom różne możliwości podjęcia współpracy. W przypadku pośrednictwa pracy mamy jasność, że głównym celem takiej organizacji jest świadczenie pomocy w znalezieniu pracy osobom jej poszukującym. Jednak w kwestii zrozumienia, kiedy powinniśmy skorzystać z firmy świadczącej usługi outsourcingu pracowniczego, a kiedy z agencji pracy tymczasowej, nie jest już tak łatwo. Na szczęście, Grupa NDG już spieszy z wyjaśnieniami. O outsourcing pisaliśmy już w naszym artykule inaugurującym serię „Outsourcing z Grupą NDG” (http://www.ndg.com.pl/blog/outsourcing-w-pigulce/), więc tutaj skupimy się na tym, co odróżnia outsourcing od agencji pracy tymczasowej.

Zacznijmy od podstaw

Na początku musimy zrozumieć, że obie formy zatrudnienia różnią się już na płaszczyźnie charakteru współpracy. Mianowicie w przypadku agencji pracy tymczasowej mamy do czynienia z trzema podmiotami: agencją pracy tymczasowej, pracownikiem tymczasowy oraz pracodawcą użytkownikiem. W konsekwencji pracodawca użytkownik jest zobowiązany dbać o niektóre aspekty zatrudnienia – np. dostarczyć pracownikowi odzież roboczą, czy ewidencjonować jego pracę itp. W przypadku outsourcing mamy tylko dwa podmioty: podmiot zlecający usługę i podmiot świadczący usługę, w efekcie czego pracownika nie wiąże z klientem żaden stosunek prawny, a wszelkie kwestie związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy spoczywają na firmie outsourcingowej.

Jaką pracę możemy zlecać i na jak długo?

Najważniejszą różnicą w funkcjonowaniu obu podmiotów jest to, że w ramach agencji możemy powierzyć wyłącznie pracę o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym i nie może być to praca szczególnie niebezpieczna (wszelkie szczegóły dostępne są na stronie Biznes.gov.pl). W przypadku outsourcingu pracowniczego nie obowiązują nas żadne ograniczenia w tej kwestii. Podobnie sprawy mają się w kwestii tego na jak długo, możemy związać się z danym pracownikiem – outsourcing umożliwia nam pełną swobodę i w żaden sposób nie ogranicza nas czasowo. W przypadku agencji pracy tymczasowej musimy działać na podstawie umowy o pracę na czas określony w oparciu o przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W praktyce oznacza to, że współpraca z pracownikiem nie może przekroczyć łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Wynagrodzenie pracowników

W kwestii wynagrodzenia również musimy zwrócić szczególną uwagę na jeden aspekt współpracy z agencją pracy tymczasowej. Mówimy tutaj o zakazie dyskryminacji pracowników tymczasowych w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia. Oznacza to w praktyce, że pracownik tymczasowy wykonujący pracę na takim samy lub podobnym stanowisku pracy jak osoba zatrudniona wewnątrz firmy musi mieć zapewnione takie same warunki pracy. W outsourcingu nie spotykamy się z żadnym ograniczeniami bądź warunkami, które muszą zostać w takiej sytuacji spełnione – mamy pełną swobodę w ustalaniu wynagrodzenia itp.

Co wybrać?

Agencja pracy tymczasowej najlepiej sprawdzi się w przypadku, gdy firma poszukuje pracowników sezonowych lub działa w obszarze, w którym duże rotacje są na porządku dziennym. Skorzystanie z usług takiej agencji pozwoli nam zmniejszyć ilość pracy i formalności związanych z rekrutacją i zatrudnieniem pracownika. Jednocześnie pracodawcy pozostaje skupić się jedynie na kwestiach związanych z zadaniem, które pracownik powinien wykonać. Najczęściej z usług agencji pracy tymczasowej korzystają pracodawcy poszukujący pracowników magazynowych, produkcyjnych lub biurowych.

W przypadku outsourcingu, głównym celem firmy korzystającej z tej formy współpracy jest przeniesienie pewnych procesów do firmy zewnętrznej. Najczęściej przedsiębiorcy powierzają  firmom outsourcingowym te kompetencje, które nie stanowią istoty ich działalności – mówimy tu o procesach HR, kadrowych i administracyjnych, płacach itp. Tutaj skupiamy się na długotrwałej i często wielotorowej współpracy miedzy oboma podmiotami oraz nie mamy żadnych ograniczeń w kwestii tego, na jak długo i na jakich warunkach zatrudniamy pracowników.

Zatem, gdy spojrzymy na obie opcje, zarówno outsourcing jak i współpraca z agencją pracy tymczasowej mają swoje plusy, które pracodawca musi przeanalizować, aby dobrać usługę najlepiej odpowiadającą jego oczekiwaniom.