Outsourcing to wciąż jeszcze niedoceniona i nie w pełni wykorzystywana opcja, która mogłaby się okazać niezwykle pomocna wielu przedsiębiorstwom w naszym kraju. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, jednak najważniejszym zdaje się być niski poziom wiedzy o samym procesie outsourcingu w naszym kraju. Konsekwencją tego są późniejsze obawy i wątpliwości przy choćby rozważaniu skorzystania z usług firmy świadczącej usługi outsourcingowe, takiej jak Grupa NDG – często boimy się tego co nieznane, a w przypadku outsourcingu zdecydowanie nie powinniśmy.

Czym jest outsourcing i jak powstał?

Outsourcing to nic innego jak przekazanie części obowiązków naszego przedsiębiorstwa wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. W praktyce oznacza to, że część obowiązków, które musielibyśmy wykonywać samodzielnie, możemy zlecić firmie, która specjalizuje się właśnie w tej dziedzinie. Współczesny outsourcing oznacza zazwyczaj wieloletnią współpracę pomiędzy kontrahentami, której celem jest koegzystowanie w taki sposób, aby obie strony odnosiły korzyści i w efekcie mogły się rozwijać.

Genezy outsourcingu należy szukać w latach 60-tych XX wieku, kiedy wielkie korporacje ze względu na konkurencję kosztową były zmuszone do restrukturyzacji, oszczędności i zmniejszania rozmiarów swoich organizacji. Zaczęły one przekazywać część swoich obowiązków podwykonawcom, dostawcom i usługodawcom. Początkowo firmy przekazywały „na zewnątrz” proste funkcje takie jak utrzymywanie czystości czy ochronę i dozór mienia. Z czasem zaczęto dostrzegać potencjał w kooperacji z wyspecjalizowanymi jednostkami, które przejmowały na siebie działania finansowo-księgowe lub informatyczne. Od tego czasu branża outsourcingowa przejmuje coraz większą rolę w funkcjonowaniu małych i dużych przedsiębiorstw świadcząc wsparcie w zakresie procesów logistycznych, usług doradczych i wielu innych.

Jaki korzyści płyną z outsourcingu pracowniczego dziś?

Dziś firmy outsourcingowe takie jak Grupa NDG mogą pochwalić się możliwościami wielotorowego i specjalistycznego wsparcia swoich kontrahentów. Szczególnie teraz, w dobie nieustannego poszukiwania oszczędności oraz usprawnień, współpraca ze firmą posiadającą know how w interesującej nas dziedzinie jest na wagę złota. Outsourcing pracowniczy, w którym się specjalizujemy pozwala naszym klientom przede wszystkim zmniejszyć zatrudnienie we własnej firmie, przekazać nam cześć lub całość obowiązków kadrowych związanych z pracownikami zatrudnionymi przez naszą firmę. Efektem jest ograniczenie kosztów realizacji danej funkcji (nie tylko przez ograniczenie zatrudnienia, ale również przez ograniczenie innych zasobów niezbędnych do ich realizacji, którymi musi się zająć firma outsourcingowa). Pozwala to firmie skupić się na głównym kierunku działalności – to my zajmiemy się znalezieniem i przygotowanie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem nowego pracownika.

Przekazanie części obowiązków firmie outsourcingowej prowadzi też do odciążenia własnych pracowników. Firmie zewnętrznej możemy zlecić wykonywanie czynności opartych na wiedzy i umiejętnościach, których przedsiębiorstwo nie posiada w swojej strukturze lub na które go nie stać. Zyskujemy w ten sposób również odchudzenie i uproszczenie struktury organizacyjnej naszej firmy czy niezależny od nas rozwój niektórych sfer przedsiębiorstwa (dostawca usługi sam inwestuje w technologię i zasoby niezbędne do realizacji określonych działań). Nie zapomnijmy również o zmianie kosztów stałych na zmienne – płacimy jedynie za wykonaną usługę.

Outsourcing to oszczędność czasu, kosztów i ryzyka

Zatrudnienie, przygotowanie do pracy i wyposażenie nowego pracownika to nie lada wyzwanie, wymagające wszechstronnej wiedzy i dużej ilości czasu. Niejednokrotnie wymaga to również współpracy między wieloma jednostkami w obrębie przedsiębiorstwa. Firma zajmująca się outsourcingiem pracowniczym jest w stanie zrekrutować, zatrudnić oraz wyposażyć nowego pracownika w sprzęty (samochód, laptop, tablet, telefon). Tak kompleksowa usług pozwala zaoszczędzić firmie czas związany zarówno ze znalezieniem i zatrudnieniem pracownika, jaki i z późniejszą obsługą kadrową. Nie trzeba martwić się poszukiwaniem, przygotowaniem i ewentualnym serwisowaniem sprzętu używanego przez pracownika. Pozwala to zmniejszyć koszty oraz ewentualne ryzyko, wkalkulowane w takie przedsięwzięcie.