Pierwsze półrocze 2023 w dalszym ciągu moglibyśmy opisać jednym słowem – niepewność. To słowo doskonale opisuje również rynek pracy, który już od dłuższego czasu mierzy się z wieloma zewnętrznymi czynnikami, które utrudniają jego stabilizację – wojna, inflacja, drożyzna, a w związku z tym rosnące koszty prowadzenia działalności oraz zwiększające się oczekiwania płacowe pracowników. Wszystko to powoduje, że pracodawcy z większą ostrożnością mówią o nowych rekrutacjach, poszerzaniu działalności, bardziej skupiając się na utrzymaniu obecnych miejsc pracy. Grupa NDG kolejny raz spieszy z analizą najnowszego raportu podsumowującego pierwsze półrocze bieżącego roku przygotowanego przez portal pracuj.pl w zestawieniu z własnymi danymi zebranymi w analogicznym czasie.

Oferty pracy vs liczba aplikacji

Zaczniemy od informacji pozytywnych. Mimo dużej ostrożności wykazywanej przez pracodawców, liczba ofert opublikowanych na portalu pracuj.pl nadal utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie (poza rekordowym wynikiem z pierwszej połowy 2022, 454 000 ofert z roku obecnego to niewielki wzrost względem roku 2021 i wcześniejszych lat), więc pracownicy nie powinni narzekać na brak ofert pracy. Najwięcej ofert dotyczy pracy w sprzedaży, branży IT i pracy fizycznej oraz w sektorze finansów i ekonomii. Wraz ze znaczącą liczbą ogłoszeń rośnie również liczba aplikacji, które otrzymują pracodawcy. W porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano ich o 14% więcej. Oznacza to, że jeszcze większa liczba pracowników aktywnie poszukuje pracy lub jest gotowa na zmianę miejsca pracy.

Również z naszych obserwacji wynika, że po wzroście liczby kandydatów, który odnotowaliśmy w końcowych miesiącach roku 2022 (o ok. 54%) jesteśmy świadkami stabilizacji w liczbie otrzymanych aplikacji na stałym, stosunkowo wysokim względem okresu pandemicznego, poziomie przez całe I półrocze 2023.

Na rynku brakuje specjalistów…

Wyniki badań pracuj.pl pokrywają się również z naszymi obserwacji w kwestii tego, kogo najbardziej potrzebujemy na rynku i kogo najbardziej poszukujemy. Wzrost liczby osób aplikujących na ogłoszenia nie oznacza niestety, że na rynku pojawia się więcej osób z doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami. To nie przypadek, że sprzedaż, IT i branża budowalna, czyli branże, które potrzebują specjalistów, poszukują najintensywniej. Średnio prawie 30% aplikujących na nasze ogłoszenia nie posiada żadnego doświadczenia (lub posiada doświadczenie mniejsze niż roczne) na stanowisku, na które aplikuje. Duża cześć osób aplikujących posiada niewielkie doświadczenie na podobnym stanowisku, jednak specjaliści skrojeni pod konkretny projekt rekrutacyjny, których często poszukują nasi klienci są dziś na wagę złota.

… więc pracodawcy chętniej dają szansę młodym i niedoświadczonym

Obecnie, poszukiwania odpowiedniego „gotowego” pracownika są często długie i wymagają zaangażowania znaczących środków finansowych. W konsekwencji ograniczonej bazy specjalistów gotowych do zmiany pracy, pracodawcy w naszym kraju (również duża cześć klientów, z którymi współpracujemy),otwierają się coraz częściej na podjęcie współpracy z osobą, którą są gotowy przygotować i przeszkolić od podstaw do pełnienie swoich obowiązków służbowych. Potwierdza to również raport pracuj.pl, który przekazuje, że w I połowie roku aż 16% ogłoszeń stanowiły oferty dotyczące osób starających się o pracę na początkujących stopniach kariery. Również odsetek młodych kandydatów gotowych do rozpoczęcia nowej, zupełnie innej ścieżki zawodowej przybywa. Z raportu wynika, że aż 59% przedstawicieli pokolenia Z szuka nowej pracy lub planuje zmienić pracę w najbliższym czasie.

Presja płacowa dużym wyzwaniem

Nie da się jednak ukryć, że dużym problemem, z którym spotykają się pracodawcy są rosnące oczekiwania finansowe kandydatów. Podobnie podczas rekrutacji w Grupie NDG obserwujemy  tę tendencję. Nasze dane zebrane na przestrzeni pierwszego półrocza (porównując dane ze stycznia i czerwca) potwierdzają tę obserwację. Uśredniając wyniki obserwacji widzimy, że odsetek osób gotowych do podjęcia pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego w przedziale (wynagrodzenie podstawa) 3,000.00-4,000.00 PLN netto spadł w tym okresie z 11% do zaledwie 3% wszystkich aplikacji. Przedział 4,000.00-5,000.00 PLN netto to spadek z 28% do 21%. Proporcjonalne wzrosty zanotowaliśmy w przypadku większych oczekiwań: 5,000.00-7,000.00 PLN – wzrost z 34% do 39% oraz 7,000.00-10,000.00 PLN netto – wzrost z 13% do 18%.

Do pełnej stabilizacji jeszcze daleka droga?

Z powyższych informacji można wyciągnąć jeden znaczący wniosek – najbliższy czas w dalszym ciągu nie będzie spokojnym okresem dla pracodawców i nadal będziemy mieli do czynienia z rynkiem pracownika. Pracodawcy muszą nastawić się na to, że poszukiwania nowych pracowników będą czasochłonne i wymagające finansowo. Nowy,  wykwalifikowany pracownik będzie towarem deficytowym, a musimy dodatkowo pamiętać o tym, aby zadbać o obecnego pracowników, bo coraz więc z nich może już rozglądać się za nową pracą.